zabytki.org

KUSTOSZ - OPIEKUN POWIERZONEGO ZABYTKU

Kustosz to z łaciny stróż. Dla nas kustosz, to opiekun, dobry duch, pasjonat, kolega, nastawiony na cel profesjonalista z wielkim sercem. Konieczne cechy to konsekwencja, systematyczność, inicjatywa, umiejętność zarządzania projektem, samodzielność.

ℹ Dla pałacu w Dziewinie po okresie próbnym i wykazaniu się zaangażowaniem, samodzielnością i inicjatywą przewidujemy stopniowe przechodzenie na odpłatny model współpracy.

Kustosz idealny? Na pewno taki/-a, który sprawdza się i wykazuje w:

1⃣ inicjatywa i właściwe reagowanie na sprawy bieżące, rozwiązywanie pojawiających się problemów;

2⃣ budowanie i zarzadzanie zespołem wolontariuszy i współpracowników;

3⃣ tworzenie rocznych kalendariów wydarzeń oraz ich realizacja wraz z zespołem;

4⃣ prowadzenie profilu powierzonego obiektu na Facebooku oraz bieżące wpisy na stronie www fundacji oraz w mediach społecznościowych;

5⃣ utrzymywanie dobrych kontaktów z samorządem, sąsiadami, organizacjami, urzędami, instytucjami oraz mediami;

6⃣ zbieranie i zapewnienie bezpiecznego przechowywania pamiątek materialnych, archiwizowanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów o historii i aktualnościach związanych z danym miejscem;

7⃣ poszukiwanie funduszy na niezbędne prace remontowe i inwestycje;

Ze względów praktycznych poszukujemy osób zamieszkałych w okolicach umożliwiających dojazd  do zabytku w sprawach bieżących oraz w celu przygotowywania oraz realizacji zaplanowanych wydarzeń.

Szukamy zarówno lidera zdolnego kierować całością projektu, jak i wykonawców wybranych wątków. Po kilku miesiącach (3-6) współpracy o dobrym poznaniu się osobie wyróżniającej się skutecznością i zaangażowaniem możemy zaproponować adekwatne wynagrodzenie (umowa o pracę, zlecenia).

W związku z już otwartymi projektami poszukujemy kuratorów dla: pałacu w Łęgu (pow. śremski, Wielkopolska), pałacu w Stawianach (pow. wągrowiecki, gm. Skoki, Wielkopolska) oraz pałacu w Dziewinie (pow. lubiński, gm. Ścinawa, Dolny Śląsk).

Więcej informacji i kontakt ➡   📧  wolontariat/at/zabytki.org    📞 607 709 005    +48 61 823 37 18