zabytki.org

Eventer - KOOrdynacja wybranych wydarzeń

Wypełnianie naszej misji wymaga organizacji kilka razy w roku określonych wydarzeń. Poszukujemy osób, które podjęłyby się organizacji i przeprowadzenia jednego z poniższych:

Tydzień dla Dziedzictwa – każdego roku około 18 kwietnia

kampania 1% dla OPP – oprawa redakcyjna i graficzna na www i w mediach społecznościowych, wydarzenie na Facebooku, ulotki, kontakt z mediami, luty – kwiecień, zajęcie w 90% zdalne

obchody jubileuszu powstania fundacji 7 listopada (w 2022 roku 27 rocznica) połączone z warsztatami dla wolontariuszy i działaczy

konferencja prasowa przedstawiająca nasze działania, potrzeby, cele, metody działania. Najlepiej 18 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Poszukujemy osoby, która przygotuje materiały, roześle zaproszenia, dopilnuje skorzystania z nich, przygotuje program, otoczenie graficzne (ulotki, komunikaty prasowe, banery), miejsce, poczęstunek, itp.

W przypadku pełni satysfakcjonującego przygotowania i wykonania zadania przewidujemy pisemne podziękowanie oraz nagrodę jednorazową w wys. 500 zł netto, a w przypadku wyjątkowo atrakcyjnego i zauważonego przez interesantów rezultatu 650 zł netto. Stawiamy na wieloletnią współpracę, co oznacza, ze możesz zostać stałym wykonawcą danego zadania z ramienia fundacji, wyspecjalizować się w jego organizacji. Oczywiście każdego roku będziemy oferować waloryzację nagrody premiującej efekty i ogólny rezultat. Bardzo zależy nam na dobrej komunikacji z wybraną osobą oraz jej zdolnościach organizacyjnych, kreatywności, nieszablonowego podejścia, nastawieniu na samodzielną i najlepszą realizację celu. Oferujemy wszelką pomoc, bieżące konsultacje oraz pokrycie wszelkich kosztów.
ℹ   wolontariat[at]zabytki.org   lub    607 709 005
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego możliwie najpełniej odpowiadającego treści ogłoszenia.