zabytki.org

PRAWNIcy

Kluczowym aspektem naszej działalności są prawne i administracyjne interwencje na rzecz  zabytków. Reagujemy w najtrudniejszych przypadkach, najczęściej gdy:

  • właściciel nie wywiązuje się przez wiele lat z obowiązku dbania o należyte zabezpieczenie stanu technicznego i substancji zabytkowej;
  • właściciel lub jego miejsce stałego pobytu nie są znane;
  • właściciel przebywa za granicą;
  • właściciel jest w upadłości (w przypadku spółek handlowych) i podobne;

Poszukujemy:

1/ prawników do samodzielnego prowadzenia postępowań dla konkretnych zabytków (cała Polska);

2/ prawników – ekspertów przygotowujących analizy aktów prawnych;

3/ studentów i absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych do prac przygotowawczych, analitycznych, opracowań i dokumentacji (możliwe nieodpłatne praktyki i staże);

4/ Koordynatora Zespołu Prawnego (KZP). Poza prowadzeniem wybranych spraw oczekujemy zdolności organizacyjnych, inicjatywy, umiejętności integracji i rozwoju zespołu prawników (2 do 5 osób). Dbanie o rozwój Programu Interwencyjnego “S.O.S. dla zabytków” – to również wyzwanie dla Koordynatora. Funkcja KZP jest zadaniem odpłatnym (uz, uop, faktury).

 

Preferujemy współpracę pro bono, jednak z przyjemnością zapoznamy się z Państwa propozycjami.