zabytki.org

Diariusz aktywności

W tym miejscu publikujemy tytuły naszych wystąpień i działań służących ochronie zabytków. Robimy to dla osób, które są zainteresowane naszą działalnością lub interesują się aktualną sytuacją konkretnego obiektu. Większość wpisów dotyczyć będzie realizacji zadań wynikających z postępowań objętych Programem Interwencyjnym “S.O.S. dla zabytków”, ale nie tylko. Zamieszczamy tylko nasze wystąpienia, bez pism i spraw przychodzących. Ze względu na konieczność zapewnienia skuteczności podejmowanych działań wybrane czynności mogą być ogłaszane z opóźnieniem.

Zaczynamy od roku 2023 #RatowanieToDziałanie  ℹ ⤵

W przygotowaniu:

23. tydzień dworek we Wkrze: wniosek o udzielenie informacji dot. postępowania administracyjnego wraz z wnioskiem ewentualnym o wykonanie zastępcze  przeprowadzenie czynności

23. tydzień dworek we Wkrze: pismo w sprawie do UG Glinojeck

Wykonane:

 • 23.05. pałac Piescha: pismo do właścicieli pałacu informujące o wszczęciu interwencji oraz deklaracją współpracy.
 • 09.05. zamek w Ratnie Dolnym: formalne zakończenie sukcesem projektu. Rozliczenie finansowe [przez okres 8 lat musieliśmy sfinansować działania z własnych środków w wys. ok. 3,5k zł], zamknięcie teczki obiektu, raport/ analiza wniosków i dobrych praktyk do wykorzystania w kolejnych postępowaniach, przekazanie profilu dedykowanego akcji nowemu właścicielowi zabytku.
 • 08.05. pałac w mojej Woli: delegaturę WUOZ w Kaliszu pytamy o szereg spraw związanych z całkowitą biernością właściciela, a powodujących niszczenie zabytku.  
 • 08.05. Sołtysówka: pismo do MKZ w sprawie przyczyn udzielania nowych terminów wykonania prac. Niektóre z nich to prace nieskomplikowane, a właściciel od dwóch lat nawet nie złożył wniosku o pozwolenie na ich wykonanie. 
 • 2.05. pałac Piescha: uchwała zarządu w sprawie wszczęcia interwencji na rzecz uratowania pałacu Piescha w Tomaszowie Mazowieckim.
 • 24.04. willa Deckera w Słubicach: w związku z p.a. wszczętym na wniosek fundacji ws. dopisania do listy zabytków woj. lubuskiego złożyliśmy do LWUOZ – del. w Gorzowie Wlkp. obszerne opracowanie historyczne nt. byłych właścicieli obiektu opracowane przez kustosza obiektu z ramienia fundacji;
 • 19.04. pałac w Dargosławiu: wniosek do ZWKZ o udzielenie informacji publicznej w czterech istotnych dla dalszego postepowania kwestiach;
 • 19.04. pałac w Stawianach: wniosek do WWKZ o dopuszczenie do udziału w postepowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie prac remontowych;
 • 15. – 18.04. Tydzień Dla Dziedzictwa 2023: organizacja drzwi otwartych w wielu zabytkach w całej Polsce w ramach V edycji #TydzieńDlaDziedzictwa i dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
 • 5.04. dworek Wkra: przystąpienie do postepowania administracyjnego dot. egzekucji w administracji w związku z niewykonaniem decyzji MWKZ. 
 • 3.04. dworek Wkra: w wyniku wizji lokalnych w dniach 19 i 29.03. stwierdzono brak zabezpieczenia elementów drewnianych oraz przygotowywanie ich do celów opałowych – bele pocięte zostały na drobne wkłady do pieca. 3.04. zgłosiliśmy sprawę do UOZ z prośbą o weryfikację i kwalifikację prawną.  
 • 29.03. “Sołtysówka” Poznań: pisma w sprawie do PINB i BMKZ w Poznaniu;
 • 17.03. pałac w Podwilczu: wniosek do delegatury UOZ w Koszalinie o wykaz i kserokopie czynności przeprowadzonych w sprawie pałacu od 1.01.2018 roku;
 • 17.03. pałac w Mojej Woli: wniosek do delegatury UOZ w Kaliszu o udzielenie informacji w sprawie wykonania nakazu wykonania robót z dnia 22.05.2019 roku, czynności wykonanych w jego następstwie oraz planów urzędu w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków przewidzianych na ten rok;
 • 16.03. pałac w Łęgu: weryfikacja w PR w Śremie statusu złożonego przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela pałacu.
 • 15.03. pałac w Dziewinie: wniosek do delegatury UOZ w Legnicy o udzielenie informacji w sprawie wykonania nakazu wykonania robót budowlanych z dnia 21.02.2022, wykazu czynności następczych z nim związanych, zastosowania środków przymuszeniowych oraz planów urzędu związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony zabytków w roku 2023.
 • 15.03. – pałac w Dargosławiu: pismo do Przewodniczącego Rady Gminy w Brojcach w sprawie właściciela zabytku oraz propozycją współpracy.
 • 14.03. – pałac w Stawianach: pismo w sprawie kontroli obiektu;
 • 13.03. – zieleń komponowana w Słubicach: apel do NID OT w Zielonej Górze, by w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku fundacji o wpis do rejestru zabytków zieleni komponowanej w Słubicach (gmina loco, woj. lubuskie) i w związku ze zleceniem opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w w/w sprawie uwzględnił załączone opinie ekspertów świata nauki z całej Polski i z zagranicy z prośbą o uwzględnienie ich w opinii NID.
 • 9.03. – młyn w Łąkorzu: przystąpienie do Programu Partnerskiego
 • 1.03. – dworek Wkra: wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony;
 • 22.02. – pałac w Turawie: spotkanie informacyjne z czterema przedstawicielami działaczy z Opola, którzy poszukują sposobów na ochronę zabytku.
 • 17.02. – “Sołtysówka” Poznań: konferencja prasowa dla mediów lokalnych;
 • 16.02. – zamek Ciepłowody: przystąpienie do Programu Partnerskiego
 • 23.01. – dworek Wkra: wniosek do delegatury UOZ w Ciechanowie o udostępnienie zestawienia czynności prowadzonych w sprawie zabytku od 1.01.2015 roku.
 • 19.01. – dworek Wkra: uchwała zarządu w sprawie wszczęcia postępowania interwencyjnego. Raport z analizy księgi wieczystej nieruchomości.
 • 9.01. – zamek w Ratnie Dolnym: rozmowa telefoniczna z burmistrzem Radkowa. Podsumowaliśmy współpracę dotyczącą zakończonej sukcesem interwencji w sprawie zamku.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi zabytkami, którymi zajmowaliśmy się w przeszłości oraz tymi, które są aktualnie pod naszą opieką. Uporządkowaliśmy je w kategoriach:

🔸Interwencje 🔸Uratowane 🔸Partnerskie 🔸Zamknięte 🔸Samorządowe 🔸Zabytki, na które pomogliśmy znaleźć nowego właściciela ➡ link do mapy projektów: https://www.zabytki.org/mapa-dzialan/