zabytki.org

Świątynia Artystów

Historia

Uratujmy zabytkowy kościół ewangelicki w Goszczu (gm. Twardogóra, pow. oleśnicki, Dolny Śląsk).  Razem ze Stowarzyszeniem św. Magdaleny zbieramy pieniądze na remont tego obiektu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na facebookowym profilu stowarzyszenia #Świątynia Artystów. Przyczyńmy się, by ten piękny zabytek odzyskał swój blask i służył za miejsce codziennych spotkań artystów.

Nasze działania

Typ projektu: partnerski
Koordynator: Karol Marczak (ratujemy@zabytki.org)
Budżet: 18.000,00 zł zebrano: 0,00 zł / 0,00%
Główne wydatki to: zakup materiałów i usług, robocizna, tansport
Chcę pomóc: Bank PEKAO S.A.
PLN 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897
EUR 13 1240 1747 1978 0010 5233 7568
USD 87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kodu „011” lub słowa “Świątynia Artystów”. Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.
W celu pomocy możesz także wykorzystać wtyczkę “Przekaż darowiznę” znajdującą się w prawym, górnym rogu strony.
Planowany czas realizacji: lata 2017 – 2021

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia.