zabytki.org

kurhany megalityczne pod Wilczynem

Historia

Megalityczne  cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Góra, na pograniczu gmin Wilczyn i Ślesin rozpościera się na powierzchni ok. 22 ha. Nasz projekt ma na celu ochronę i zachowanie tych odkrytych w 2015 roku stanowisk. Planujemy także pomoc przy ich badaniu, a następnie wsparcie przy ekspozycji, opisaniu i upowszechnianiu wiedzy o tych zabytkowych obiektach. Powinno to służyć zarówno zachowaniu dziedzictwa jak i promocji i rozwoju mikroregionu Wilczyn – Ślesin – Skulsk. 

Nasze działania

Typ projektu: partnerski
Koordynator: Karol Marczak (ratujemy@zabytki.org)

Budżet 2017: 8.000,00 zł zebrano: 1.400,00 zł / 17,50 %

Główne wydatki to: obsługa prawna, koszty biurowe, opłaty administracyjne, podróże służbowe, eksperci, ulotki.

Chcę pomóc: Bank PEKAO S.A.

PLN 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897

EUR 13 1240 1747 1978 0010 5233 7568

USD 87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kodu „031” lub słowa “Wilczyńskie Kurhany”. Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.
W celu pomocy możesz także wykorzystać wtyczkę “Przekaż darowiznę” znajdującą się w prawym, górnym rogu strony.
Planowany czas realizacji: rok 2017

Nasze działania

28.02.2017 – Wnosimy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek dotyczy wpisania do rejestru zabytków nowo odkrytego cmentarzyska grobowców bezkomorowych ludności kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu.

Wniosek str.1_1Wniosek_str.2Wniosek_str.3Wniosek_str.4Wniosek_str.5


26.01.2017 – Udział i współpraca przy organizacji konferencji w Wilczynie poświęconej megalitycznemu cmentarzysku kurhanowemu w pobliżu miejscowości Góry, na pograniczu gmin Wilczyn i Ślesin – “Ochrona i  promocja zabytku szansą dla gminy Wilczyn i gmin sąsiednich”.

plakat_kurhany

27.01.2017 – Współorganizacja manifestacji sprzeciwu przeciwko budowie kopalni odkrywkowej Ościsłowo pod Koninem. Manifestacja odbyła się pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

16113889_1221391247915618_1144902729721086587_n

 

1% dla OPP

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia.