zabytki.org

Zamek w Ratnie Dolnym

Historia

Przepiękny, niezwykle urokliwie położony zamek nie daleko Radkowa na Ziemi Kłodzkiej. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1377 roku. Ostatnia przebudowa miała miejsce w XIX wieku. Zmieniono m.in. układ budynków. Zamek dobrze zniósł wojenne zawieruchy XX wieku. Po wojnie został przejęty przez PGR. Następnie powstał w nim ośrodek wypoczynkowy ZNP. W 1972 r. wykonano generalny remont zamku, lecz na próżno. Zabrakło dobrego pomysłu co zrobić z tak dużym obiektem. Plany oczywiście były. Próbowano utworzyć w nim hotel, lecz bliskie sąsiedztwo „smrodliwej” hodowli bydła skutecznie to uniemożliwiło.

Fundusze pozyskane ze zbiórki funduszy na rzecz tego zamku zamierzamy przeznaczyć na przygotowanie prac zmierzających do zabezpieczenia tego zabytku przed ruiną.

dane projektu

Typ projektu: działania strażnicze i kontrola obywatelska

Koordynator: Dariusz Czuduk, kontakt: admin@zabytki.org, tel. +48 61 823 37 18 lub 695 662 123

Budżet: lata 2013 – 2017: 6.000 zł – niezbędny na opinie prawne, opłaty, koszty biurowe, pocztę, konieczną mobilność. Musimy czasami pojechać na zarządzoną kontrolę, do urzędu, spotkanie z mediami, osobami, na wizję lokalną. Działamy z Poznania, więc każdorazowy koszt takiej wyprawy nie jest obojętny dla naszego budżetu.

Zebrano: 481 złotych / 8,02 %

Chcę pomóc:

Bank PEKAO S.A.

PLN: 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897

EUR: PKO PPL PW PL13 1240 1747 1978 0010 5233 7568

USD: PKO PPL PW PL87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

W celu pomocy możesz także wykorzystać wtyczkę „Przekaż darowiznę” znajdującą się w prawym, górnym rogu strony. Prosimy pamiętać o wpisaniu wpisaniu kodu 012 lub słowa „Ratno„. Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.

Planowany czas realizacji: lata 2013 – 2017

zdjęcia

1% dla Ratna Dolnego

Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku dochodowego akurat na ten konkretny obiekt, wpisz proszę w swoim formularzu PIT w odpowiednim miejscu:

– numer KRS naszej fundacji: 0000195764

– numer lub nazwę obiektu: 012 lub Ratno

Ratno

Nasze działania

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi:

Art. 49. 

1. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie, w terminie określonym w tej decyzji, prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. 

2. Wykonanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.  

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Zamek kupiony wiele lat temu przez tajemniczą spółkę z o.o. Wojewódzki Klub Sportowy „Śląsk” z Wrocławia niszczeje. Właściciel nic nie robi aby w jakikolwiek sposób zmienić ten stan. Można przyjąć, że skala koniecznych inwestycji go przerasta.  Ponieważ jednak nigdy nie podjął żadnych działań, aby wykazać swoją dobrą wolę wobec tego zabytku, nie rozumiejąc pojęcia „dobro kultury” należy przyjąć, że jest całkowicie nieczuły na jego los. Przerażająca jest ta obojętność.

Obiekty nawet bardzo zniszczone mogą znaleźć inwestora, który potrafi nadać im nowy blask. Jest na to nie mało przykładów na Dolnym Śląsku i w całej Polsce. Trzeba jednak dobrej woli obecnego właściciela Ratna aby zamek trafił na rynek nieruchomości historycznych, naturalnie po realnej cenie.

Dlatego podjęliśmy działania pod symbolicznym hasłem „Kupiłeś zabytek? Remontuj albo sprzedaj!”.

W ramach tego projektu skierowaliśmy pisma i wnioski do miejscowych urzędów i instytucji, których celem jest podjęcie aktywnych i skutkujących naprawą obecnej sytuacji działań. Mamy nadzieję na życzliwość i wsparcie w tej sprawie wszystkich osób, którym bliski jest los i dobro tego i innych zabytków w podobnej sytuacji. 

PRZEDSTAWIAMY SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NASZĄ FUNDACJĘ INTERWENCJI PRAWNEJ I ADMINISTRACYJNEJ  ZMIERZAJĄCEJ DO URATOWANIA ZAMKU W RATNIE DOLNYM

Poniżej prezentujemy naszą dotychczasową korespondencję w tej sprawie:

02-12-2016    Sprawozdanie z naszych działań na rzecz uratowania zespołu zamkowego w Ratnie Dolnym w latach 2013 – 2016

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia. 

Facebook
Instagram