zabytki.org

Pałac Podwilcze

Nasze działania

Typ projektu: partnerski

Koordynator: Dariusz Czuduk (admin@zabytki.org)

Budżet: rok 2017/ 2018: 44.734,00 zł – zabezpieczenie, remont i dostosowanie pałacu do prowadzenia agroturystyki. Najpilniejszą potrzebą jest zabezpieczenie filarów głównych i ściany frontowej pałacu. Bardzo prosimy o Państwa wpłaty na ten cel. Zapewniamy dopilnowanie, by przekazane środki zostały przeznaczone na wskazany cel.

Zebrano: 0 złotych / 0 %

Chcę pomóc:
Bank PEKAO S.A.
PLN 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897
EUR 13 1240 1747 1978 0010 5233 7568
USD 87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

W celu pomocy możesz także wykorzystać wtyczkę “Przekaż darowiznę” znajdującą się w prawym, górnym rogu strony. Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kodu 014 lub słowa “Podwilcze“. Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.

Planowany czas realizacji: lata: 2017 – 2021

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia.