zabytki.org

Pałac Podwilcze

Nasze działania

Typ projektu: interwencyjny, PI “S.O.S. dla zabytków”

Rozpoczęcie: 1o.03.2023

Działania:

10.03.23 – uchwała o wszczęciu interwencji

17.03.23 – pismo WUOZ Koszalin z zapytaniem o czynności od 1.01.2018

Chcę pomóc:

1,5%: KRS 0000195764 cel szczegółowy: 202 
Bank PEKAO S.A.
PLN 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897
EUR 13 1240 1747 1978 0010 5233 7568
USD 87 1240 1747 1787 0010 5233 7832

 

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia.