zabytki.org

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

„Aby przeszłość miała przyszłość!” – od 1995 r.

Witaj na naszej stronie!

„Aby przeszłość miała przyszłość” – to hasło przyświeca nam od chwili powstania 7 listopada 1995 roku. Naszym celem jest uwrażliwianie Polaków na problemy ochrony dziedzictwa materialnego oraz tworzenie i udostępnianie instrumentów służących ochronie konkretnych obiektów. Działamy na terenie całego kraju.

Nasze działania mają charakter społecznej opieki nad zabytkami, kontroli obywatelskiej i działań strażniczych. Realizujemy je poprzez dwa kluczowe programy:

PROGRAM PARTNERSKI – skierowany do właścicieli, którzy są zdecydowani  ratować swoje obiekty oraz PROGRAM INTERWENCYJNY “S.O.S. dla zabytków” – poświęcony obiektom zagrożonym,  porzuconym, którymi nikt się nie zajmuje.

Zapraszamy do współpracy pasjonatów architektury historycznej, właścicieli zabytków, Społecznych Opiekunów Zabytków, samorządowców, przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji oraz pokrewnych fundacji.

Każdego zapraszamy do wolontariatu dla dziedzictwa. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami programów oraz o kontakt, jeśli któryś z nich wyda się Państwu przydatny.

Jesteśmy dla Was i dla zabytków! 💙

19228

ZABYTKÓW UNESCO

9213

POMNIKÓW PRZYRODY

1742

OBIEKTÓW SAKRALNYCH

67

ZAMKÓW

AKTUALNOŚCI - artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej działalności, a także wiadomościami dotyczącymi ochrony zabytków w Polsce.

Zamek w Ratnie Dolnym uratowany!

6 listopada będziemy obchodzić rocznicę 26 lat działalności. Pięknym jubileuszowym prezentem będzie pojawienie się na zamku w Ratnie Dolnym nowego gospodarza, który zostanie wyłoniony na aukcji 19.10. br.

Czytaj więcej...

Czarne chmury nad właścicielem Pałacu w Łęgu🌩

W ostatnim czasie nad właścicielem obiektu pałacowego w Łęgu zbierają się ciemne chmury. Dzięki działaniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na bieżąco inicjowanym, obserwowanym i wspieranym przez naszą Fundację, wyegzekwowana została nałożona na Spółkę MRÓZ S.A. grzywna w celu przymuszenia z powodu uchylania się od obowiązku wynikającego z Nakazu z dnia 15 października 2018 roku, będącego z kolei konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli obiektu.

Czytaj więcej...

Obejmujemy ochroną pałac w Piszu

Odpowiadając na apel Piszan, w sierpniu br. podjęliśmy się ochrony pałacyku rodziny Frey w ich mieście. Budynek pochodzi z XIX wieku. W ramach czynności wstępnych ustaliliśmy w ełckiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, że obiekt nie został objęty żadną formą ochrony zabytków. Pałacyk jest również położony poza obszarem części miasta Pisza wpisanej do rejestru zabytków. Powoduje to realne zagrożenie tego posiadającego niewątpliwie cechy zabytku budynku. Obiekt jest własnością kościoła katolickiego.

Czytaj więcej...

Stanowiska kurhanów sprzed 5000 lat uratowane!

Ochrona stanowisk kurhanów sprzed 5 tysięcy lat w okolicach Ościsłowa, Góry i Wilczyna (pow. koniński) to jeden z dowodów, że konsekwentna praca organizacji społecznych połączonych wspólnym celem nie może pójść na marne. Nawet jeśli naprzeciw stoi ogromny kapitał, interes i polityka, to mając rację, wiedzę, strategię działania, poświęconych celowi działaczy, niezbędny budżet, to nie może się nie udać.

Czytaj więcej...

Wiejskie budownictwo drewniane

Budownictwo drewniane, to obiekty stanowiące swoistą kapsułę czasu. Cenne pod względem historycznym, nierzadko artystycznym oraz naukowym. Niektóre z nich są zabytkami o randze międzynarodowej, inne krajowej, jeszcze inne (których jest zdecydowana większość) lokalnej. Każdy z nich opowiada swoją historię i jest świadkiem minionych czasów. 

Czytaj więcej...