zabytki.org

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody

„Aby przeszłość miała przyszłość!” – od 1995 r.

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody jest organizacją pozarządową powstałą 7 listopada 1995 r. w celu uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania polskiej kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody. Zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. 

W naszej działalności realizujemy społeczny mecenat nad dziedzictwem materialnym. Zwracamy uwagę na realność naszych działań. Nasze kluczowe programy odpowiadają na najczęstsze przyczyny zagrożeń dla obiektów historycznych.

Naszą misję realizujemy poprzez dwa wiodące programy „Partnerstwo” – skierowany do właścicieli, którzy chcą aktywnie ratować i odnawiać swój obiekt oraz „Interwencje – S.O.S. dla zabytków”, gdy zabytek ma nieuregulowany status prawny lub właściciel go porzucił. Są one uzupełniane o projekty edukacyjne i naukowo – badawcze.

Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody jest instytucją pozarządową działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz w oparciu o wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 1995 roku. Posiada siedzibę w Poznaniu gdzie prowadzi biuro.

19228

ZABYTKÓW UNESCO

9213

POMNIKÓW PRZYRODY

1742

OBIEKTÓW SAKRALNYCH

67

ZAMKÓW

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działalności naszej fundacji, a także wiadomościami w dziedzinie ratowania zabytków i dziedzictwa narodowego.
Facebook
Instagram