zabytki.org

jak my pomagamy?

jak pomagamy?

Dziękujemy za zainteresowanie wsparciem, jakie możemy zaoferować. Jako Organizacja Pożytku Publicznego dysponujemy skromnym budżetem zasilanym wpłatami 1% oraz drobnymi dotacjami. Nasze wpływy nie umożliwiają nam udzielania prostych dotacji na remonty zabytków. Ponieważ jednak naszym założenie jest działać, a nie narzekać, postanowiliśmy stworzyć alternatywny dla dotacji finansowych, a mianowicie model wspierania właścicieli obiektów i przedmiotów zabytkowych wykorzystujący wiedzę i doświadczenie naszego zespołu.

Przedstawiamy główne zakresy wsparcia, które dajemy do Waszej dyspozycji. Są one sformułowane hasłowo, w przypadku zainteresowania służymy szczegółami: ratujemy@zabytki.org  lub telefonicznie (61) 823 37 18 i 695 662 123.

1. 1% dla OPP – zbieraj z nami 1% na swój zabytek. Program partnerski.

2. Interwencja w imieniu zabytku – to nasz kluczowy projekt. W jego ramach kompleksowo i systematycznie porządkujemy wszelkie zagadnienia właścicielskie wokół wybranego obiektu i podejmujemy kroki administracyjne i prawne zmierzające do zmotywowania gestora do podjęcia działań, co najmniej, zahamowujących degradację techniczną zabytku. Odpowiadamy także w ten sposób na zgłaszane nam przypadki obiektów opuszczonych. W każdej sprawie wnikliwie analizujemy przyczyny zastanej sytuacji i stanowisko właściciela wobec problemu zagrożenia dla obiektu.

3. Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi – (zabytki – ziemia – parki – lasy – aktywa współistniejące). Program dla osób i instytucji, które z określonych powodów poszukują profesjonalnego zarządcy dla swojej nieruchomości.

Oferujemy możliwość wyboru przez właściciela odpowiadającej mu formy i warunków współpracy: umowa o zarządzanie, umowa o zarząd powierniczy, powiernictwo upoważniające. Właściciel decyduje czy chce przekazać Fundacji tylko obowiązek zarządzania nieruchomością (umowa o zarządzanie); przenieść czasowo własność nieruchomości na Fundację w celu zarządzania nią w interesie właściciela z obowiązkiem zwrotu na warunkach określonych w umowie (zarząd powierniczy); czy też pozostawiając sobie własność nieruchomości, pozbawia siebie możności sprawowania zarządu i przenosi na Fundację prawo do zarządzania cudzym majątkiem we własnym imieniu z uprawnieniami zbliżonymi do właścicielskich (powiernictwo upoważniające).

Więcej szczegółów na naszej stronie pod zakładką ,,Nieruchomości zabytkowe” lub pod nr 695 662 123, ratujemy@zabytki.org

4. Poradnictwo prawne i administracyjne.

5. Promocja i reklama Waszych potrzeb na naszej stronie (średnio 10000 unikalnych użytkowników miesięcznie) oraz na naszych portalach na Facebooku (65000 fanów).  Jest to oferta nagłośnienia każdego działania dotyczącego zabytku, np. sprzedam nieruchomość, poszukuję eksperta, szkolenia, itp.

6. Adoptujemy niechciane zabytki. Realizując misję fundacji przejmiemy nieodpłatnie lub za symboliczną złotówkę każdy obiekt zabytkowy w kraju. Stan techniczny dowolny. Także ruiny, park, obszar wymagający ochrony, las, użytek ekologiczny. Wystarczy aktualny wpis do rejestru zabytków (budynki) i zwolnienie księgi wieczystej z obciążeń hipotecznych oraz praw i roszczeń osób trzecich. Naszym celem jest zatrzymanie procesu dalszej dewastacji i w zależności od stanu wyjściowego, wdrożenie odpowiednich działań odtwórczych lub upamiętniających historię danego miejsca. Propozycję adresujemy do właścicieli zabytków, dla których posiadanie nieruchomości zabytkowej stanowi uciążliwość i zbyt duże obciążenie (finansowe, czasowe, organizacyjne). Kontakt: ratujemy@zabytki.org

Program dla właścicieli nieruchomości – osób fizycznych – także z zapisami spadkowymi, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz innych instytucji i jednostek szukających rozwiązania dla posiadanych nieruchomości historycznych, także tych w najgorszym stanie technicznym. 

Dla każdego obiektu stworzymy program zabezpieczenia i zachowania uwzględniający finansowanie planowanego zakresu renowacji oraz określenie jego funkcji docelowej. Propozycja ta może być traktowana niezależnie lub łącznie z naszą ofertą zarządzania nieruchomością lub wsparciem procesu jego sprzedaży.

7.  Analiza istniejących aktów prawnych, wnioski legislacyjne Nasz zespół prawny prowadzi analizy i konsultacje dotyczące aktów prawnych pod kątem ich skuteczności i spójności. Prosimy o wskazywanie i proponowanie koniecznych zmian. Wszelkie opinie, przykłady, wnioski będą dla nas bardzo pomocne.

8. Opracowanie i aktualizacja Gminnych Ewidencji Zabytków.

9. Opracowanie Gminnych i Powiatowych Programów Opieki nad Zabytkami.

10. Monitoring stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – sporządzenie sprawozdań z realizacji Programów Opieki nad Zabytkami.

11. Przejmowanie nieruchomości zabytkowych. Program dla właścicieli nieruchomości – osób fizycznych, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz innych instytucji i jednostek szukających rozwiązania dla posiadanych nieruchomości historycznych, także tych w najgorszym stanie technicznym.

Oferujemy możliwość ich przejęcia na własność poprzez wykup np. za symboliczną 1 złotówkę lub w drodze darowizny, od właścicieli, dla których posiadanie zabytku stanowi zbyt duże obciążenie (finansowe, czasowe). Dla każdego obiektu stworzymy program zabezpieczenia i zachowania uwzględniający finansowanie planowanego zakresu renowacji oraz określenie jego funkcji docelowej. Propozycja ta może być traktowana niezależnie lub łącznie z naszą ofertą zarządzania nieruchomością lub wsparciem procesu jego sprzedaży.

Fundacja przejmując od dotychczasowych właścicieli kosztowny obowiązek opieki nad zabytkiem wyręczy go w takich działaniach jak: ustalenie zakresu napraw, pilnowanie i zabezpieczanie zabytku, przeprowadzenie rewitalizacji obiektu, zaproponowanie nowej funkcji docelowej, finansowanie prac, uczestnictwo w kontrolach, wykonywanie zaleceń i zobowiązań PINB, konserwatora czy sądów.

Po zgłoszeniu zabytku przez właściciela przeprowadzamy audyt, który ma na celu zbadanie statusu prawnego i finansowego (zadłużenia, obciążenia). Wynik audytu stanowi podstawę podjęcia decyzji w zakresie przejęcia zabytku, która w przypadku obiektów nieobciążonych i niezadłużonych jest prawie zawsze pozytywna.

12. Obrót nieruchomościami historycznymi. Proponujemy efektywne wsparcie w procesie obrotu nieruchomościami historycznymi. 10 tysięcy odwiedzających niniejszą stronę oraz blisko 65 000 fanów na Facebooku zapewnia dotarcie do wyselekcjonowanej grupy odbiorców zainteresowanych tematyką zabytków. Możliwe jest także opracowanie programu dotarcia do potencjalnych kupujących wraz z wykorzystaniem instrumentów budowania wartości poszczególnego obiektu.

13. Usługi: turystyczne, zwiedzania, wydawnicze, marketingu, reklamy i promocji.

14. Doradztwo z zakresu ochrony zabytków i środowiska naturalnego, gospodarcze, prawne i administracyjne.

15. Projektowanie, zakładanie, pielęgnowanie zieleni, ogrodów i parków.

16. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, plenerowych. Szkolenia, konferencje, warsztaty, kongresy, itp.

17. Organizujemy aukcje.

18. Prace remontowe, konserwacja zabytków.

Pozyskiwanie środków na projekty, materiały, remonty. Promocja Waszych wydarzeń. Zbiórka 1%. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Tydzień dla Dziedzictwa.

Podziel się z nami własnymi pomysłami! Zgłoś problem – wspólnie znajdziemy rozwiązanie!