zabytki.org

jak my pomagamy?

W czym możemy Ci pomóc?

Jako Organizacja Pożytku Publicznego dysponujemy skromnym budżetem zasilanym wpłatami 1% oraz drobnymi dotacjami. Nasze wpływy w bardzo ograniczonym zakresie umożliwiają udzielanie bezpośrednich dotacji na remonty zabytków. Ponieważ jednak naszym celem jest szukanie rozwiązań, zebraliśmy wszystkie dostępne rodzaje wspierania właścicieli obiektów i przedmiotów zabytkowych. Poza pozyskiwaniem środków oferujemy również  wiedzę i doświadczenie naszego zespołu.

Przedstawiamy główne zakresy wsparcia, które dajemy do Waszej dyspozycji. Są one sformułowane hasłowo, w przypadku zainteresowania służymy szczegółami: biuro[@]zabytki.org  lub telefonicznie (61) 823 37 18 i 607 709 005.

1. Program Partnerski: Umożliwia m.in. możliwość zbiórki 1% na Twój zabytek oraz organizacji zbiórek publicznych. Szczegóły na stronie głównej.

2. “S.O.S. dla zabytków” Program Interwencyjny: To nasz kluczowy projekt dedykowany obiektom zagrożonym i niszczejącym od lat. W jego ramach kompleksowo i systematycznie porządkujemy wszelkie zagadnienia właścicielskie wokół wybranego obiektu i podejmujemy kroki administracyjne i prawne zmierzające do zmotywowania właściciela do podjęcia działań zabezpieczających.  W każdej sprawie wnikliwie analizujemy przyczyny zastanej sytuacji i stanowisko właściciela. Znasz niszczejący zabytek? Sprawdź szczegóły programu na stronie głównej i skontaktuj się z nami!

3. Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi: Oferta dla osób i instytucji, które z określonych powodów poszukują profesjonalnego zarządcy dla swojej nieruchomości.

Oferujemy możliwość wyboru przez właściciela odpowiadającej mu formy i warunków współpracy: umowa o zarządzanie, umowa o zarząd powierniczy, powiernictwo upoważniające. Właściciel decyduje czy chce przekazać Fundacji tylko obowiązek zarządzania nieruchomością (umowa o zarządzanie); przenieść czasowo własność nieruchomości na Fundację w celu zarządzania nią w interesie właściciela z obowiązkiem zwrotu na warunkach określonych w umowie (zarząd powierniczy); czy też pozostawiając sobie własność nieruchomości, pozbawia siebie możności sprawowania zarządu i przenosi na Fundację prawo do zarządzania cudzym majątkiem we własnym imieniu z uprawnieniami zbliżonymi do właścicielskich (powiernictwo upoważniające).

Więcej szczegółów na naszej stronie pod zakładką ,,Współpraca >> Nieruchomości zabytkowe” lub pod nr 607 709 005, biuro/@/zabytki.org

4. Poradnictwo prawne i administracyjne: Posiadanie zabytku, to nie tylko wyzwanie zapewnienia mu świetności. To również wiele spraw formalnych, którym trzeba sprostać. Jako organizacja społeczna, która ma statutowe zapisy związane z ochroną i opieką nad zabytkami udostępniamy Wam nasze uprawnienia. Szczegóły w indywidualnych ustaleniach.

5. Promocja i reklama Waszych potrzeb: Na naszej stronie i kanałach w social mediach jesteśmy w stanie nagłośnić każdą ważną dla Was sprawę. To np. bardzo efektywny sposób na reklamę obiektów na sprzedaż. 

6. Adoptujemy niechciane zabytki: Deklarujemy możliwość nieodpłatnego przejęcia  każdego obiekt zabytkowy w kraju. Stan techniczny dowolny. Także ruiny, park, obszar wymagający ochrony, las, użytek ekologiczny. Wystarczy aktualny wpis do rejestru zabytków (budynki) i zwolnienie księgi wieczystej z obciążeń hipotecznych oraz praw i roszczeń osób trzecich. Naszym celem jest zatrzymanie procesu dalszej dewastacji i w zależności od stanu wyjściowego, wdrożenie odpowiednich działań odtwórczych lub upamiętniających historię danego miejsca. Propozycję adresujemy do właścicieli zabytków, dla których posiadanie nieruchomości zabytkowej stanowi uciążliwość i zbyt duże obciążenie (finansowe, czasowe, organizacyjne). Kontakt: biuro/@/zabytki.org

Program dla właścicieli nieruchomości – osób fizycznych (darowizna, spadek), prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, firm szukających rozwiązania dla posiadanych nieruchomości historycznych, także tych w najgorszym stanie technicznym. 

Dla każdego obiektu stworzymy program zabezpieczenia i zachowania uwzględniający finansowanie planowanego zakresu renowacji oraz określenie jego funkcji docelowej. Propozycja ta może być traktowana niezależnie lub łącznie z naszą ofertą zarządzania nieruchomością lub wsparciem procesu jego sprzedaży.

7.  Analiza istniejących aktów prawnych: Wnioski legislacyjne Nasz zespół prawny prowadzi analizy i konsultacje dotyczące aktów prawnych pod kątem ich skuteczności i spójności. Prosimy o wskazywanie i proponowanie koniecznych zmian. Wszelkie opinie, przykłady, wnioski będą dla nas bardzo pomocne.

8. Opracowanie i aktualizacja Gminnych Ewidencji Zabytków.

9. Opracowanie Gminnych i Powiatowych Programów Opieki nad Zabytkami.

10. Monitoring stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego – sporządzenie sprawozdań z realizacji Programów Opieki nad Zabytkami.

11. Obrót nieruchomościami historycznymi: Proponujemy efektywne wsparcie w procesie obrotu nieruchomościami historycznymi. 10 tysięcy odwiedzających niniejszą stronę oraz blisko 65 000 fanów na Facebooku zapewnia dotarcie do wyselekcjonowanej grupy odbiorców zainteresowanych tematyką zabytków. Możliwe jest także opracowanie programu dotarcia do potencjalnych kupujących wraz z wykorzystaniem instrumentów budowania wartości poszczególnego obiektu.

12. Usługi: Turystyczne, zwiedzania, wydawnicze, marketingu, reklamy i promocji.

13. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, integracyjnych, plenerowych. Szkolenia, konferencje, warsztaty, kongresy, itp.

17. Organizujemy aukcje.

18. Prace remontowe, konserwacja zabytków.

Pozyskiwanie środków na projekty, materiały, remonty. Promocja Waszych wydarzeń. Zbiórka 1%. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Tydzień dla Dziedzictwa.

Podziel się z nami własnymi pomysłami! Zgłoś problem – wspólnie znajdziemy rozwiązanie!