zabytki.org

Pałac w Mojej Woli

Historia

Nasz projekt ma na celu rozwikłanie skomplikowanej sytuacji właścicielskiej i prawnej, która stoi na drodze uratowania pałacu. Brak jakichkolwiek działań ze strony właściciela/ -li prowadzi na przestrzeni ostatnich lat do degradacji tego unikatowego zabytku.

Dużo informacji i zdjęć o pałacu i akcji jego ratowania znajdziecie na: https://www.facebook.com/ratujmymojawole/?fref=ts

Nasze działania

Typ projektu: działania strażnicze i kontrola obywatelska
Koordynator: Mateusz Zapart, kontakt: m.zapart27@gmail.com, tel. 695 662 123
Budżet 2016- 2018: 8000 zł zebrano: 541,80 zł / 6,77 %

Główne wydatki to: obsługa prawna, drobne naprawy i porządki, materiał i narzędzia, koszty biurowe, opłaty administracyjne, niezbędna mobilność (delegacje) w sprawach pałacu, ulotki, tablica informacyjna;

Chcę pomóc: Bank PEKAO S.A.

PLN 74 1240 1747 1111 0000 1848 9897
EUR 13 1240 1747 1978 0010 5233 7568
USD 87 1240 1747 1787 0010 5233 7832
Prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule wpłaty kodu „019” lub słowa “Moja Wola”. Umożliwi nam to jednoznaczne przypisanie Państwa wpłaty, jako dotyczącej tego projektu.
Planowany czas realizacji: lata 2016 – 2018

1% dla Pałac w Mojej Woli

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia.