zabytki.org

WYWŁASZCZENIE WŁAŚCICIELA PAŁACU W MOJEJ WOLI

Starosta Ostrowski i Wojewoda Wielkopolski: “By wywłaszczyć z nieruchomości zabytkowej niezbędne jest wcześniejsze wykonanie remontu zastępczego przez miejscowy Urząd Konserwatorski”

To już pewne. Nie dojdzie do wywłaszczenia pałacu myśliwskiego w Mojej Woli. Nasze starania o uwolnienie pałacu z zaklętego uścisku obecnego właściciela nie odniosły skutku, a nasze argumenty nie znalazły zrozumienia. Zarówno Starosta Ostrowski, jak i Wojewoda Wielkopolski wskazują na przeszkodę prawną jaką jest brak wykonania remontu zastępczego, który wg. tych urzędników (reprezentujących Skarb Państwa) musiał być wykonany przez inny urząd czyli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Urzędy same obnażyły swoją dotychczasową bierność i obojętność na niszczenie zabytku.  Skoro remont zastępczy był konieczny i była taka możliwość to dlaczego go nie wykonano? Dlaczego dopiero po naszych wnioskach urzędy zaczęły poszukiwania przeszkód w drodze do wywłaszczenia i stanęły po stronie tonącego w milionowych długach właściciela? Kto w tym wypadku podlega ochronie prawnej? Doprowadzający do ruiny i bierny przez 10 lat właściciel, czy porzucony i opuszczony, zrujnowany przez niedbalstwo i brak jakichkolwiek działań właściciela pałac?

Czas na analizę istniejących przepisów i uproszczenie procedury wywłaszczeniowej dla dobra zabytków. 

Będziemy kontynuować naszą misję uratowania i odnowy pałacu i parku w Mojej Woli. Jest wiele możliwości i instrumentów prawnych, administracyjnych, publicznych, które mogą być podjęte. Zamierzamy je wykorzystywać.

———————————————— 

Bardzo prosimy osoby nieobojętne i wrażliwe na los zabytków o bieżące wspieranie naszych działań w dowolnej wybranej formie: https://zabytki.org/jak_pomoc lub korzystając z portalu: https://pomagam.pl/ratujmymojawole

Dziękujemy serdecznie za każdą wpłaconą złotówkę! Działamy w Waszym imieniu!