zabytki.org

SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE ZABYTKÓW

Społeczni Opiekunowie Zabytków to ważna, choć nie do końca doceniana funkcja na mapie ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. Ich rola ma ogromne znaczenie dla ochrony wielu zabytków. Ich serca, pełne bezinteresownej pasji i wrażliwości na los dziedzictwa, biją zawsze blisko najbardziej zagrożonych obiektów. Każdy z nich to nasza Fundacja w konkretnym miejscu, gminie, powiecie.

Zapraszamy Was do współpracy! Wiemy, że często działacie w samotnie, wśród obojętności, bez wsparcia.

Chcemy stworzyć platformę współpracy dla działaczy, którym polskie dziedzictwo kulturowe i materialne nie jest obojętne. Łączy nas wspólny cel, niech połączy nas też działanie! Zapraszamy Was do wymiany poglądów. Pragniemy, aby zaangażowani społecznicy mieli realny wpływ na działania związane z ratowaniem zabytków na swoim terenie. Wspólnie będziemy poszukiwali rozwiązań by nasze działania były bardziej skuteczne. Dla większości Waszych spraw znajdzie zastosowanie jeden z naszych dwóch wiodących programów: “Partnerski” https://www.zabytki.org/program-partnerski/ lub “Interwencje” https://www.zabytki.org/program-interwencyjny-s-o-s-dla-zbytkow/  
Głównymi celami, jakie sobie stawiamy to: 
1. Trwała integracja środowiska. 
2. Wymiana doświadczeń, zgromadzenie pełnej wiedzy i dobrych praktyk osób na co dzień zabiegających o zachowanie różnego typu obiektów historycznych w powiatach i gminach. 
3. Wypracowanie instrumentu w formie Grupy Koordynacyjnej w celu stałej wymiany informacji, doradztwa, wsparcia i udostępniania uprawnień OPP Fundacji na rzecz konkretnych postępowań. 
4. Omawianie prawnych i administracyjnych środków, które możemy wspólnie wykorzystywać.
5. Tworzyć warunki skuteczności naszych działań. 
6. Analiza najbardziej typowych problemów i ograniczeń oraz dyskusja i poszukiwanie dla nich rozwiązań.

7. Promocja inicjatyw, wydarzeń i działań na jednym z naszych regionalnych profili na Facebooku.

Facebookowa grupa robocza: https://www.facebook.com/groups/132584377409209/

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 607 709 005 lub mailowo: biuro@zabytki.org