zabytki.org

Program Partnerski ✅

Czym jest Program Partnerski? ℹ

To propozycja dla właścicieli zabytków, którzy poszukują wsparcia, wymiany doświadczeń i inspiracji na wielu płaszczyznach. Nie mamy możliwości, by udzielać dotacji, których byście najbardziej potrzebowali. Jednak nie chcemy pozostawić Was bez jakiejkolwiek pomocy. Współpraca z nami zawsze inicjuje kontakty i okoliczności, które owocują znalezieniem najkorzystniejszych  rozwiązań.

Oferujemy również możliwość współpracy i wspólnego aplikowania o dostępne fundusze i granty.

Udział jest związany z opłatą roczną (*) – w 2024 roku jej wysokość to 136 zł netto (faktura), którą przeznaczamy na obsługę programu i dojazd do obiektu partnerskiego. Bądźcie pewni, że zwracamy ją z nawiązką!

* kiedy zabytek jest w rękach jednostki z nadanym NIP doliczamy 23% PTU (faktura)

* opłaty nie pobieramy dla inicjatyw Społecznych Opiekunów Zabytków

 

Kto może uczestniczyć w programie? ℹ

I. Osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, zarządcy i administratorzy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Jedynym wyłączeniem są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego.

II. Zapraszamy włodarzy obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ, 2. których wpisy są planowane lub w trakcie procedury, 3. o walorach i spełniające kryteria zabytku.

FINANSE I
ZARZĄDZANIE:

 1. pozyskiwanie dodatkowych dochodów, np.: subkonto w zbiórce 1% i dla darowizn firm i osób, rejestracja zbiórek publicznych, zbiórki crowdfundingowe, możliwość wspólnego występowania o dotacje ze środków publicznych.
 2. doradztwo ekonomiczne: wskazywanie potencjału dochodowego nieruchomości, opracowanie programu wdrożenia oraz trwałego wykorzystywania. Dotyczy każdej nieruchomości, niezależnie od stanu technicznego.
 3. konsultacje i programy naprawcze dla obiektów czynnych (muzea, pensjonaty, produkcja, pojazdy, itp.): optymalizacja dochodów i kosztów, właściwa kategoryzacja i jakość obsługi, opracowanie pełnego katalogu produktów i usług, zarządzanie personelem, skuteczny marketing i promocja. Inne wg. potrzeb Partnera.
 4. budowanie wartości nieruchomości, promocja obiektu, jego historii, oferty komercyjnej i potencjału
 5. wsparcie procesu sprzedaży nieruchomości
 6. zarządzanie nieruchomością w imieniu właściciela
 7. korzystanie z naszych instrumentów promocji, np.: identyfikacja wizualna (ulotka, tablica zewnętrzna, baner, kod QR), media społecznościowe
 8. działalność odpłatna w waszym imieniu, jeżeli sami nie możecie jej prowadzić  
 9. Promocja zbiórek organizowanych przez Partnerów.

DORADZTWO I PARTYCYPACJA:

 1. porady prawne
 2. porady konserwatorskie
 3. uświadomienie znaczenia i potencjału posiadanego obiektu
 4. udział w postępowaniach przed urzędami
 5. opracowanie historii i dziejów obiektu
 6. Tydzień dla Dziedzictwa® – udział w cyklu imprez i wydarzeń w kwietniu każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
 7. informowanie o dostępnych dofinansowaniach ogólnopolskich i regionalnych
 8. pomoc przy wypełnianiu wniosków, udział fundacji jako partnera projektów
 9. organizacja kampanii medialnychi konferencji prasowych, PR
 10. korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk
 11. dostęp do wiedzy i sprawdzonych rozwiązań dot. zabytków
 12. udostępnianie naszych uprawnień OPP
 13. kodeks dobrych praktyk
 14. bezpośredni kontakt do opiekuna i osób zarządzających fundacją – szybkie reagowanie na zdarzenia 
 15. ochrona prawna w granicach umocowania
 16. Przedstaw nam swój specyficzny problem – postaramy się znaleźć rozwiązanie💬 

 

Nasi Partnerzy:

Tabela zawiera aktualnych uczestników Programu Partnerskiego. Poza nazwą i regionem znajdziecie w niej również kod, który możecie wykorzystać do wpłaty darowizny lub 1,5% na rzecz konkretnego zabytku.


Funadacja: cele statutowe

cała Polska

001

Kod nieaktywny

002

Bobolice, pałac

Dolny Śląsk

003

Kod nieaktywny

004

Kod nieaktywny

005

Małopolska

Małopolska

006

Opatówek, pałac Muzeum Przemysłu

Wielkopolska

007

Gądno, pałac

Pomorze Zachodnie

008

Kod nieaktywny

009

Grapice, pałac

Pomorze

010

Kod nieaktywny


011

Ratno Dolne, zamek

Dolny Śląsk

012

Łąkorz, młyn, wiatrak 

Warmia i Mazury

013

Sulerzyż, rządcówka

Mazowsze

014

Kod przejściowy

015

Ciepłowody, zamek

Dolny Śląsk

016

Kod nieaktywny

017

Twój zabytek lub inicjatywa

018

Moja Wola, pałacyk myśliwski - PI S.O.S. dla zabytków

Wielkopolska

019

Pałac Żegocin

Wielkopolska


020


Kod nieaktywny021


Maleniec, Zakład Hutniczy


Świętokrzyskie


022


Świątynia polskokatolicka w Żółkiewce


Lubelskie


023


Kod nieaktywny024

Zabytkowy młyn w Złotoryi

Dolnośląskie

025

Skomorochy Duże, dwór

Lubelskie

026

Twój zabytek lub inicjatywa

027

Lipniki Łużyckie, dwór

Lubuskie

028

Twój zabytek lub inicjatywa

029

Kod przejściowy

030

Twój zabytek lub inicjatywa

031

Kod nieaktywny

032

Twój zabytek lub inicjatywa

033

Twój zabytek lub inicjatywa

034

Twój zabytek lub inicjatywa

035

Twój zabytek lub inicjatywa

036

Zabytki Wielkopolski i Poznania - Łęg, Moja Wola, Stawiany, Sołtysówka

Wielkopolska

200


Zabytki Pomorza i woj. kujawsko-pomorskiego: pałace w Karzniczce, Główczycach, Zdrzewnie

Pomorze, Kujawy i Pomorze

206

Zabytki Mazowasza

Warszawa, Mazowsze

208

Zabytki Podlasia i Warmii i Mazur

Podlasie, WiM

211

Zabytki Dolnego Śląska

Dolny Śląsk

215

Opłatę roczną 136zł + 23% PTU (faktura) przeznaczamy na obsługę i rozwój programu.

Korzyści: udział w Tygodniu dla Dziedzictwa – edycja 2023, możliwość wspólne aplikowanie o fundusze europejskie, krajowe, ministerialne, samorządowe. Zbiórka 1% [subkonto] na potrzeby remontowe Twojego obiektu. Doradztwo, współpraca, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dołącz do nas: program.partnerski [@]zabytki.org lub 607 709 005