zabytki.org

Program Partnerski ✅

Czym jest Program Partnerski? ℹ

To propozycja dla właścicieli zabytków, którzy poszukują wsparcia, wymiany doświadczeń i inspiracji na wielu płaszczyznach. Nie mamy możliwości, by udzielać dotacji, których byście najbardziej potrzebowali. Jednak nie chcemy pozostawić Was bez jakiejkolwiek pomocy. Współpraca z nami zawsze inicjuje kontakty i okoliczności, które owocują znalezieniem najkorzystniejszych  rozwiązań.

Oferujemy również możliwość współpracy i wspólnego aplikowania o dostępne fundusze i granty.

[Udział jest związany z opłatą roczną* – w 2023 roku jej wysokość to 135 zł netto (faktura), którą przeznaczamy na obsługę programu i dojazd do obiektu partnerskiego. Bądźcie pewni, że zwracamy ją z nawiązką!]

Kto może uczestniczyć w programie? ℹ

I. Osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, zarządcy i administratorzy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Jedynym wyłączeniem są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego.

II. Zapraszamy włodarzy obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ, 2. których wpisy są planowane lub w trakcie procedury, 3. o walorach i spełniające kryteria zabytku.

FINANSE I
ZARZĄDZANIE:

 1. pozyskiwanie dodatkowych dochodów, np.: subkonto w zbiórce 1% i dla darowizn firm i osób, rejestracja zbiórek publicznych, zbiórki crowdfundingowe, możliwość wspólnego występowania o dotacje ze środków publicznych.
 2. doradztwo ekonomiczne: wskazywanie potencjału dochodowego nieruchomości, opracowanie programu wdrożenia oraz trwałego wykorzystywania. Dotyczy każdej nieruchomości, niezależnie od stanu technicznego.
 3. konsultacje i programy naprawcze dla obiektów czynnych (muzea, pensjonaty, produkcja, pojazdy, itp.): optymalizacja dochodów i kosztów, właściwa kategoryzacja i jakość obsługi, opracowanie pełnego katalogu produktów i usług, zarządzanie personelem, skuteczny marketing i promocja. Inne wg. potrzeb Partnera.
 4. budowanie wartości nieruchomości, promocja obiektu, jego historii, oferty komercyjnej i potencjału
 5. wsparcie procesu sprzedaży nieruchomości
 6. zarządzanie nieruchomością w imieniu właściciela
 7. korzystanie z naszych instrumentów promocji, np.: identyfikacja wizualna (ulotka, tablica zewnętrzna, baner, kod QR), media społecznościowe
 8. działalność odpłatna w waszym imieniu, jeżeli sami nie możecie jej prowadzić  
 9. Promocja zbiórek organizowanych przez Partnerów.

DORADZTWO I PARTYCYPACJA:

 1. porady prawne
 2. porady konserwatorskie
 3. uświadomienie znaczenia i potencjału posiadanego obiektu
 4. udział w postępowaniach przed urzędami
 5. opracowanie historii i dziejów obiektu
 6. Tydzień dla Dziedzictwa® – udział w cyklu imprez i wydarzeń w kwietniu każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
 7. informowanie o dostępnych dofinansowaniach ogólnopolskich i regionalnych
 8. pomoc przy wypełnianiu wniosków, udział fundacji jako partnera projektów
 9. organizacja kampanii medialnychi konferencji prasowych, PR
 10. korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk
 11. dostęp do wiedzy i sprawdzonych rozwiązań dot. zabytków
 12. udostępnianie naszych uprawnień OPP
 13. kodeks dobrych praktyk
 14. bezpośredni kontakt do opiekuna i osób zarządzających fundacją – szybkie reagowanie na zdarzenia 
 15. ochrona prawna w granicach umocowania
 16. Przedstaw nam swój specyficzny problem – postaramy się znaleźć rozwiązanie💬 

 

Nasi Partnerzy:

Nazwa

Region

Kod

Sieniawa, dworek

Małopolska

002

Bobolice, pałac

Dolny Śląsk

003

Kod wolny

004

Kod wolny

005

Małopolska

Małopolska

006

Opatówek, pałac Muzeum Przemysłu

Wielkopolska

007

Gądno, pałac

Pomorze Zachodnie

008

Kod wolny

009

Grapice, pałac

Pomorze

010

Goszcz, pałac

Dolny Śląsk

011

Ratno Dolne, zamek

Dolny Śląsk

012

Kod wolny


013

Sulerzyż, rządcówka

Mazowsze

014

Kod przejściowy

015

Kod wolny

016

Kod wolny

017

Kod wolny


018

Moja Wola, pałacyk myśliwski (S.O.S.)

Wielkopolska

019

Pałac Żegocin

Wielkopolska


020


Kod przejsciowy021


Maleniec, Zakład Hutniczy


Świętokrzyskie


022


Świątynia polskokatolicka w Żółkiewce


Lubelskie


023


Kod przejsciowy024

Kod wolny

025

Skomorochy Duże, dwór

Lubelskie

026

Kod wolny

027

Lipniki Łużyckie, dwór

Lubuskie

028

Kod wolny

029

Kod przejściowy

030

Kod wolny

031

Kalinowice Górne, pałac

Dolny Śląsk

032

Pałac Kamyk

śląskie

033

Twój zabytek/ inicjatywa

034

Twój zabytek/ inicjatywa

035

Twój zabytek/ inicjatywa

036

Zabytki Wielkopolski i Poznania - Łęg, Moja Wola, Stawiany, Sołtysówka

Wielkopolska

200

Zabytki Mazowasza

Warszawa, Mazowsze

208

Zabytki Dolnego Śląska

Dolny Śląsk

215

Opłatę roczną 135zł + 23% PTU (faktura) przeznaczamy na obsługę i rozwój programu.

Korzyści: udział w Tygodniu dla Dziedzictwa – edycja 2023, możliwość wspólne aplikowanie o fundusze europejskie, krajowe, ministerialne, samorządowe. Zbiórka 1% [subkonto] na potrzeby remontowe Twojego obiektu. Doradztwo, współpraca, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dołącz do nas: program.partnerski [@]zabytki.org lub 607 709 005