zabytki.org

Program Partnerski ✅

Czym jest Program Partnerski? ℹ

To propozycja dla właścicieli zabytków, którzy poszukują wsparcia, wymiany doświadczeń i inspiracji na wielu płaszczyznach. Nie mamy możliwości, by udzielać dotacji, których byście najbardziej potrzebowali. Jednak nie chcemy pozostawić Was bez jakiejkolwiek pomocy. Współpraca z nami zawsze inicjuje kontakty i okoliczności, które owocują znalezieniem najkorzystniejszych  rozwiązań.

Oferujemy również możliwość współpracy i wspólnego aplikowania o dostępne fundusze i granty.

[Udział jest związany z opłatą roczną* – w 2022 roku jej wysokość to 134 zł netto (faktura), którą przeznaczamy na obsługę programu i dojazd do obiektu partnerskiego. Bądźcie pewni, że zwracamy ją z nawiązką!]

Kto może uczestniczyć w programie? ℹ

I. Osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, zarządcy i administratorzy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Jedynym wyłączeniem są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego.

II. Zapraszamy włodarzy obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ, 2. których wpisy są planowane lub w trakcie procedury, 3. o walorach i spełniające kryteria zabytku.

FINANSE I
ZARZĄDZANIE:

 1. pozyskiwanie dodatkowych dochodów, np.: subkonto w zbiórce 1% i dla darowizn firm i osób, rejestracja zbiórek publicznych, zbiórki crowdfundingowe, możliwość wspólnego występowania o dotacje ze środków publicznych.
 2. doradztwo ekonomiczne: wskazywanie potencjału dochodowego nieruchomości, opracowanie programu wdrożenia oraz trwałego wykorzystywania. Dotyczy każdej nieruchomości, niezależnie od stanu technicznego.
 3. konsultacje i programy naprawcze dla obiektów czynnych (muzea, pensjonaty, produkcja, pojazdy, itp.): optymalizacja dochodów i kosztów, właściwa kategoryzacja i jakość obsługi, opracowanie pełnego katalogu produktów i usług, zarządzanie personelem, skuteczny marketing i promocja. Inne wg. potrzeb Partnera.
 4. budowanie wartości nieruchomości, promocja obiektu, jego historii, oferty komercyjnej i potencjału
 5. wsparcie procesu sprzedaży nieruchomości
 6. zarządzanie nieruchomością w imieniu właściciela
 7. korzystanie z naszych instrumentów promocji, np.: identyfikacja wizualna (ulotka, tablica zewnętrzna, baner, kod QR), media społecznościowe
 8. działalność odpłatna w waszym imieniu, jeżeli sami nie możecie jej prowadzić  
 9. Promocja zbiórek organizowanych przez Partnerów.

DORADZTWO I PARTYCYPACJA:

 1. usługi prawne
 2. porady konserwatorskie
 3. uświadomienie znaczenia i potencjału posiadanego obiektu
 4. udział w postępowaniach przed urzędami
 5. opracowanie historii i dziejów obiektu
 6. Tydzień dla Dziedzictwa” – udział w cyklu imprez i wydarzeń w kwietniu każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
 7. informowanie o dostępnych dofinansowaniach ogólnopolskich i regionalnych
 8. pomoc przy wypełnianiu wniosków, udział fundacji jako partnera projektów
 9. organizacja kampanii medialnychi konferencji prasowych, PR
 10. korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk
 11. dostęp do wiedzy i sprawdzonych rozwiązań dot. zabytków
 12. udostępnianie naszych uprawnień OPP
 13. kodeks dobrych praktyk
 14. bezpośredni kontakt do opiekuna i osób zarządzających fundacją – szybkie reagowanie na zdarzenia 
 15. ochrona prawna w granicach umocowania
 16. Przedstaw nam swój specyficzny problem – postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

 

Nasi Partnerzy:

Nazwa

Region

Kod

Sieniawa, dworek

Małopolska

002

Bobolice, pałac

Dolny Śląsk

003

Łęg, pałac (S.O.S.)

Wielkopolska

004

Magdalenka, kaplica

Opolskie

005

Staniątki, klasztor

Małopolska

006

Opatówek, pałac Muzeum Przemysłu

Wielkopolska

007

Gądno, pałac

Pomorze Zachodnie

008

Kod wolny


009

Żegocin, dwór

Wielkopolska

010

Goszcz, pałac

Dolny Śląsk

011

Ratno Dolne, zamek

Dolny Śląsk

012

Łabiszynek, pałac, układ rurarystyczny miejscowości

Wielkopolska

013

Sulerzyż, rządcówka

Mazowsze

014

Bosowice, dwór, pracownia malarska

Świętokrzyskie

015

Willa Deckera, Słubice

Lubuskie

016

Ratowo, klasztor

Mazowsze

017

Fortyfikacje Wrocławia

Dolny Śląsk

018

Moja Wola, pałacyk myśliwski (S.O.S.)

Wielkopolska

019

Pałac Żegocin

Wielkopolska


020


Szyba, pałac


Lubuskie


021


Maleniec, Zakład Hutniczy


Świętokrzyskie


022


Świątynia polskokatolicka w Żółkiewce


Lubelskie


023


Kłodnica, dwór


Lubelskie


024

OSW (zabytkowy internat) dla dzieci niesłyszacych,  Wzgórze Reformatów, Poznań

Wielkopolska

025

Skomorochy Duże, dwór

Lubelskie

026

Siedlimowice, młyn

Dolny Śląsk

027

Lipniki Łużyckie, dwór

Lubuskie

028

Dargosław, Podwilcze - pałace

Pomorze Zachodnie

029

Imbramowice, kościół

Dolny Śląsk

030

Wilczyn, kurhany megalityczne

Wielkopolska

031

Kalinowice Górne, pałac

Dolny Śląsk

032

Twój zabytek

?

033

Zabytki Wielkopolski i Poznania - Łęg, Moja Wola, Stawiany, Sołtysówka

Wielkopolska

200

Zabytki Mazowasza

Warszawa, Mazowsze

208

Zabytki Dolnego Śląska

Dolny Śląsk

215

Opłatę roczną 134 zł + 23% PTU (faktura) przeznaczamy na obsługę i rozwój programu.

Korzyści: udział w Tygodniu dla Dziedzictwa’ 21, możliwość wspólne aplikowanie o fundusze europejskie, krajowe, ministerialne, samorządowe. Zbiórka 1% [subkonto] na potrzeby remontowe Twojego obiektu. Doradztwo, współpraca, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dołącz do nas: program.partnerski [@]zabytki.org lub 607 709 005