zabytki.org

PROGRAM INTERWENCYJNY
"S.O.S. DLA ZBYTKÓW"

Znasz zabytek wymagający pilnej ochrony? Jesteś gotów się zaangażować w jego ratowanie? To miejsce jest dla ciebie!

Tysiące zabytków w naszym kraju w każdej chwili ulega degradacji technicznej zagrażającej ruiną. Najczęstsze przyczyny to:

 • nieuregulowany stan prawny, 
 • trudna sytuacja materialna właściciela
 • brak zainteresowania, wizji i koncepcji zagospodarowania, niezgodność z głównym przedmiotem działalności właściciela
 • porzucenie 

Prosimy o zapoznanie się z opisem i zasadami programu “S.O.S.” i zgłoszenie mailowe lub poprzez formularz. Chętnie służymy pomocą i dodatkowymi informacjami.

Nasz program interwencyjny to suma działań prawnych, administracyjnych, publicznych i medialnych zmierzających do uzdrowienia i naprawy stanu prawnego konkretnego obiektu i mobilizowanie właściciela, organów i służb w celu ochrony zabezpieczającej  konkretnych obiektów. Przykładami takich skutecznych postępowań są nasze interwencje wobec dworu w Lubinie, zamku w Ratnie Dolnym, pałaców w Mojej Woli i Dargosławiu, spichlerzy w Darłowie, czy megalitycznych kurhanów w gm. Wilczyn.

Postępowania ochroniarskie realizujemy w ramach społecznych działań strażniczych i kontroli obywatelskiej. Wykorzystujemy  w nich petycje, postępowania cywilne, karne i administracyjne oraz mobilizację opinii publicznej. Posiadamy doświadczony zespół gotów podjęcia się najtrudniejszych wyzwań prawnych dotyczących nieruchomości.

Bardzo ważną okolicznością wpływającą na efektywność programu jest powstanie Lokalnej Grupy Wsparcia [LGW]. To osoby mieszkające w danej miejscowości, gminie, powiecie lub rozsiane po całej Polsce, ale podzielające potrzebę ratowania zgłaszanego obiektu, świadome jego ważności i gotowe do działania. Mogą to być osoby w różnym wieku, profesji, umiejętności i talentów. Ktoś może dobrze czuć się w kontaktach z mediami, ktoś w grafikach lub prowadzeniu fanpejdża akcji, ktoś, jako “złota rączka”, będzie gotów dokonywać drobnych napraw, opiekować się obiektem i rejestrować zmiany jego stanu technicznego w czasie, a jeszcze ktoś inny, jako prawnik doradzać w sprawach postępowania lub lokalny biznesmen wspierać akcję finansowo. Oczywiście wszystkie te role może również spełniać jedna osoba. 

Jak działamy, co oferujemy:

 • zaangażowanie prawnika do prowadzenia sprawy obiektu zgłoszonego przez Ciebie
 • opracowanie i konsekwentna realizacja planu postępowania
 • wieloletnie doświadczenie
 • sprawdzone rozwiązania
 • zaplecze organizacyjne i administracyjne
 • firmowanie wszelkich działań jako Fundacja 
 • szerokie uprawnienia organizacji społecznej, w której cele statutowe wpisane jest ratowanie zabytków 
 • wsparcie przy pozyskaniu koniecznego budżetu
 • dla własciciela zabytku: zarządzanie naprawcze, poszukiwanie inwestora

Jeżeli chcesz ratować znany Ci obiekt, który spełnia powyższe warunki prosimy o zgłoszenie: tel. 61 823 37 18 lub mailem  admin@zabytki.org

Warunki, które powinien spełniać zgłaszany obiekt:

 • całkowity brak aktywności właścicielskiej
 • porzucenie przez ponad 10 lat (w uzasadnionych przypadkach min. 5 lat)
 • wysoka wartość artystyczna, historyczna i architektoniczna
 • istnienie lokalnej grupy wsparcia (min. 1 aktywna i zaangażowana osoba)
 • zapewnienie budżetu umożliwiającego realne działania (obsługa prawna, koszty biurowe i administracyjne, delegacje w teren, koszty ogólne, itp.). Z naszego doświadczenia wynika, że wahają się one w granicach 2 – 4 tys. zł rocznie. Oferujemy pomoc i inspiracje dla pozyskania środków na wspólne działania, jednak decydujące będzie zaangażowanie i inicjatywa społeczności lokalnych

* W związku z ilością zgłaszanych obiektów prosimy o uwzględnienie konieczności zapewnienia budżetu na pokrycie podstawowych kosztów interwencji – to zazwyczaj od 2,5 do 5 tys. zł rocznie. Dla każdego postępowania wyliczamy je osobno. Bez opłacenia obsługi prawniczej, możliwości docierania na miejsce, pokrycia kosztów administracyjnych nie będziemy mogli Państwu pomóc.

* Powstanie Lokalnej Grupy Wsparcia związanej ze zgłaszanym obiektem znacznie podnosi efektywność interwencji oraz obniża jej koszt.