zabytki.org

Poszukujemy Prawnika

Naszym celem jest ratowanie konkretnych zabytków poprzez stawianie właściwej diagnozy dla każdej jednostkowej sytuacji, opracowanie realistycznego i skutecznego planu sanacji oraz maksymalne zaangażowane i konsekwencja w jego wdrażaniu. Nie realizujemy projektów komercyjnych. Ratujemy istniejące jeszcze zabytki, pomagamy lokalnym działaczom i środowiskom oraz samorządom. 

W związku ze zgłaszaniem nam coraz większej próśb o pomoc zapraszamy do współpracy samodzielnych radców prawnych i adwokatów oraz kancelarie prawnicze, którzy podzielając naszą pasję chcą przyczynić się do osiągnięcia ważnych celów społecznych. Preferujemy współpracę pro bono, jednak z przyjemnością zapoznamy się z Państwa propozycjami. 

Co oferujemy? Z pewnością poza poszerzeniem swojego doświadczenia zawodowego, satysfakcją z ratowania dóbr kultury możemy zaoferować rozpowszechnienie informacji o objęciu zabytku/sprawy opieką przez kancelarię (CSR). Obiekty, o które walczymy, są często w centrum zainteresowania mediów, zatem współpraca związana z ich ochroną, może przyczynić się w znacznym stopniu do kształtowana pozytywnego wizerunku kancelarii, jako podmiotu zaangażowanego społecznie, posiadającego odpowiednią wiedzę oraz zasoby pozwalające na prowadzenie działalności pro bono, a więc godnego zaufania.

Zachęcamy do współpracy także młodych prawników (studentów lub absolwentów prawa), którzy poprzez wolontariat chcą zaangażować się w działalność społeczną i zdobyć przy okazji nowe, ciekawe doświadczenia oraz praktykę zawodową. Oferujemy: elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, referencje dotyczące czasu współpracy i jej przedmiotu.

Proponujemy bazowy model współpracy: 1 kancelaria lub prawnik – 1 kompleksowo prowadzona sprawa. Podmiotem występującym formalnie i firmującym daną procedurę jest fundacja.

Zapraszamy do wysłania zgłoszenia na adres email: ratujemy[@]zabytki.org. Prosimy o przedstawienie działalności kancelarii, a prawników i studentów o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Informacje – tel.: 61 823 37 18