zabytki.org

pomniki przyrody - projekty dla środowiska

Zabytki z przyrodą w tle

Pomniki przyrody, założenia parkowe przy zabytkach, zieleń miejskich starówek, tradycyjny, czysty krajobraz oraz wiejskie układy ruralistyczne, to ważne uzupełnienie naszych działań chroniących dziedzictwo. Oto przykłady naszych aktywności:

🔸 wnioskowanie do Prezydenta Katowic wraz z ekspertyzą projektu uzupełnienia wody przy zastosowaniu systemu odstojników w zanikłym stawie i jego zaśmieconej niecce przy ul. Monte Cassino – 04 – 05.2020

🔸 interwencja sprawdzająca w zabytkowym parku w Porażynie – 04. – 07.2021

🔸 ogrody społeczne na os. Nad Potokiem i na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu – od 2013 roku

🔸 Prowadzenie facebookowej strony “Pomniki Przyrody, Ochrona krajobrazu” – od 2012 roku

🔸 8 maja 2021 wystąpiliśmy do Lubuskiego WKZ o wpis do rejestru zabytków założenia przestrzennego Otto Morgenschweisa oraz historycznego drzewostanu F. W. Hirscha w Słubicach.

🔸 Uratowanie terenów z zachowanymi stanowiskami kurhanów megalitycznych w powiecie konińskim przed planowaną odkrywką węgla brunatnego, to nie tylko ochrona zabytku archeologicznego, ale również środowiska naturalnego i krajobrazu.

Byliśmy wiodącą jednostkom kampanii edukacyjnej zakończonej wnioskiem do WWKZ w Poznaniu o wpis tych terenów do rejestru zabytków archeologicznych – 2017 – 2021

🔸 uczestniczyliśmy w postępowaniu dopisania do listy Pomników Przyrody wiązu szypułkowego “Strażnik kopalni” w Sosnowcu – 03 – 10.2020

🔸 opieka i patronat nad pomnikowym dębem “Olgierdem” w parku przy pałacu w Łęgu – od 2018 roku

5 obiektów uratowanych, 30 w Grupie Partnerskiej, 4  zabytki w trakcie interwencji, 2 współpracujące zespoły miejskie, 54 udzielone dotacje na cele remontowe. 

Działać realnie i rozwiązywać konkretne problemy to nasza definicja działania i realizacji celów statutowych.