zabytki.org

oferta dla samorządów

Samorząd i zabytki - oferta współpracy

Samorządy są ważnym segmentem właścicielskim dla obiektów zabytkowych. Należą do nich tysiące nieruchomości historycznych, a każdy zabytek – prywatny, państwowy, komercyjny, kościelny leży na terenie jakiejś gminy. W obliczu wielu zadań i wyzwań, które na nich spoczywają sprawy zarządzania zabytkami, jako elementem naszego wspólnego dziedzictwa, nierzadko wymagają dodatkowego, profesjonalnego i zewnętrznego wsparcia. Jako organizacja wyspecjalizowana w ochronie i opiece nad zabytkami oferujemy merytoryczną współpracę w zakresie dbania o jak najlepszą kondycję architektury historycznej na Waszym terenie oraz jej optymalną ekspozycję i wykorzystanie. Poniżej znajdziecie najważniejsze elementy naszej propozycji. Jesteśmy otwarci na ich modyfikację oraz uzupełnienie na miarę Waszych potrzeb i oczekiwań.

Naszą pomoc oferujemy w ramach działalności odpłatnej. Przychody z tego tytułu przeznaczamy na koszty zadania, a możliwy zysk na pozostałą działalność statutową. Na życzenie wystawiamy faktury.

1. zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi;

2. pełna obsługa prawna;

3⃣ program „Ruina zadbana” dla obiektów w najgorszym stanie: projektowanie, wykonawstwo, udostępnianie;

4⃣ odzyskiwanie nieruchomości w ramach procedur wywłaszczeniowych i mediacji na rzecz samorządu, zobacz także: “Program Interwencyjny S.O.S. dla zabytków”;

5. koncepcje użytkowania, realizacje

6. Przejęcie od samorządu każdej nieruchomości rejestrowej lub ewidencyjnej niezależnie od stanu zachowania, położenia. Więcej w zakładce “Adopcja zabytków”.

7. sprzedaż nieruchomości

8. obsługa “technicznego” stanowiska w ramach UG “Pełnomocnika gminy X ds. ratowania (0chrony, promocji) zabytku Y/ lub zespołu zabytków

9. Gminne Ewidencja Zabytków;

10. Programy Opieki nad Zabytkami – gminy, powiaty;

11. monitoring stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, ewaluacja realizowanych programów i planów;

12. doradztwo przy tworzeniu MPZP, lokalnych planów rewitalizacji, strategii rozwoju;

13. przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja procesu tworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;

14. pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony zabytków w programach europejskich, ministerialnych oraz samorządowych, wspólne wystąpienia o dotacje w ramach umów partnerskich;

15. szkolenia z zakresu możliwości ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego;

16. foldery i publikacje promujące lokalne zabytki i atrakcje turystyczne.

17. organizacja tematycznych festynów, obchodów, festiwali. Kreowanie imprez niekonwencjonalnych, wyjątkowych, międzynarodowych, wieloletnich na wyłączność.

18. współpraca międzynarodowa: organizacja i pełna obsługa misji zagranicznych, wyszukiwanie, inicjowanie i nawiązywanie współpracy miast, gmin i powiatów z zagranicznymi partnerami – gminami o podobnym profilu i charakterze;

19. organizacja zbiórki 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego z przeznaczeniem na cele zabytków, kultury, ochrony środowiska i pomocy społecznej współpracującego samorządu;

20. marketing społeczny – konsultacje społeczne, mediacje pomiędzy mieszkańcami, wojewódzkim konserwatorem zabytków a samorządem, neutralizowanie potencjalnych konfliktów, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy jako przyjaznej ochronie własnego dziedzictwa kulturowego;

2⃣1⃣ Przejmowanie nieruchomości zabytkowych od samorządu lub SP uzyskanych z wywłaszczeń.​

Istnieją tyko 2 dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy “wczoraj” a drugi  “jutro”.

Informacje i kontakt: biuro[@]zabytki.org tel.: 61 823 37 18, 607 709 005