zabytki.org

oferta dla samorządów

Samorząd a zabytki - oferta współpracy

Samorządy są ważnym segmentem właścicielskim dla obiektów zabytkowych. Należą do nich tysiące nieruchomości historycznych. W obliczu wielu zadań i wyzwań, które na nich spoczywają sprawy zarządzania zabytkami, jako elementem naszego wspólnego dziedzictwa nierzadko wymagają dodatkowego, profesjonalnego i zewnętrznego wsparcia. Jako organizacja wyspecjalizowana w ochronie i opiece nad zabytkami oferujemy merytoryczną współpracę w zakresie dbania o jak najlepszą kondycję architektury historycznej na Waszym terenie oraz jej optymalną ekspozycję i wykorzystanie. Oto najważniejsze elementy naszej propozycji. Jesteśmy otwarci na ich modyfikację oraz uzupełnienie na miarę Waszych potrzeb i oczekiwań.
1. zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi;

2. pełna obsługa prawna;

3. program „Ruina zadbana” dla obiektów w najgorszym stanie: projektowanie, wykonawstwo, udostępnianie;

4. odzyskiwanie nieruchomości zabytkowych, procedury wywłaszczeniowe na rzecz samorządu, reprywatyzacje;

5. koncepcje użytkowania, realizacje

6. sprzedaż nieruchomości 

7. obsługa „technicznego” stanowiska w ramach UG „Pełnomocnika gminy X ds. ratowania zabytku Y/ lub zespołu zabytków”

8. Gminne Ewidencja Zabytków;

9. Programy Opieki nad Zabytkami – gminy, powiaty;

10. monitoring stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, ewaluacja realizowanych programów i planów;

11. doradztwo przy tworzeniu MPZP, lokalnych planów rewitalizacji, strategii rozwoju;


12. przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja procesu tworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;


13. pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony zabytków w programach europejskich, ministerialnych oraz samorządowych;


14. szkolenia z zakresu możliwości ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego;


15. foldery i publikacje promujące lokalne zabytki i atrakcje turystyczne.


16. organizacja tematycznych festynów, obchodów, festiwali. Kreowanie imprez niekonwencjonalnych, wyjątkowych, międzynarodowych, wieloletnich na wyłączność.


17. współpraca międzynarodowa: organizacja i pełna obsługa misji zagranicznych, wyszukiwanie, inicjowanie i nawiązywanie współpracy miast, gmin i powiatów z zagranicznymi partnerami – gminami o podobnym profilu i charakterze;


18. organizacja zbiórki 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego z przeznaczeniem na cele zabytków, kultury, ochrony środowiska i pomocy społecznej współpracującego samorządu;


19. marketing społeczny – konsultacje społeczne, mediacje pomiędzy mieszkańcami, wojewódzkim konserwatorem zabytków a samorządem, neutralizowanie potencjalnych konfliktów, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy jako przyjaznej ochronie własnego dziedzictwa kulturowego;​

Istnieją tyko 2 dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy „wczoraj” a drugi  „jutro”.

Informacje i kontakt: biuro[@]zabytki.org tel.: 61 823 37 18, 607 709 005