zabytki.org

Obejmujemy ochroną Pałac w Piszu

Odpowiadając na apel grupy reprezentującej mieszkańców Pisza, w sierpniu br. podjęliśmy się ochrony pałacyku rodziny Frey w ich mieście. Budynek pochodzi z XIX wieku. W ramach czynności wstępnych ustaliliśmy w ełckiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, że obiekt nie został dotychczas objęty żadną formą ochrony zabytków. Pałacyk jest również położony poza obszarem części miasta Pisza wpisanej do rejestru zabytków. Powoduje to realne zagrożenie tego posiadającego niewątpliwie cechy zabytku budynku. Obiekt jest własnością kościoła katolickiego. Pojawiły się pogłoski o możliwym wyburzeniu budynku.

Jedną z pierwszych czynności, która zostanie podjęta, to ujęcie pałacyku w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Warto przypomnieć, że wpis do ewidencji, którą prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wymaga zgody właściciela. Nie rodzi również żadnych istotnych skutków prawnych. Jednak dzięki wytworzeniu części dokumentacyjnej może być pomocny przy rozważaniu dopisania budynku do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko – mazurskiego.