zabytki.org

Czwarty zabytek uratowany w 2021 roku!

Po uratowanych stanowiskach archeologicznych w ok. Złoczewa i Wilczyna oraz pałacach w Mojej Woli i Ratnie Dolnym tuż przed Świętami nadeszła wspaniała wiadomość z Zielonej Góry: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków alei platanowo – dębowej, składającej się 21 drzew (platan klonolistny i dąb bezszypułkowy) oraz szpalerów drzew o pokroju kolumnowym składających się z 49 sztuk topoli włoskiej znajdujących się w Słubicach.

To niesłychana radość i satysfakcja dla naszego zespołu społeczników starających się od lat uratować możliwie jak najwięcej świadków historii. To także przykład skuteczności, która może towarzyszyć działaniom organizacji pozarządowej.

Postępowanie administracyjne w sprawie zieleni zabytkowej w Słubicach zostało wszczęte w związku z naszym wnioskiem z dnia 14.10.2020 roku. Jednocześnie zostaliśmy dopuszczeni do udziału w nim na prawach strony. Kuratorem działań z naszej strony był Społeczny Opiekun Zabytków ze Słubic Pan Roland Semik, który zainicjował i koordynował projekt. Podziękowania za pomoc i współpracę przesyłamy również do słubickiego Stowarzyszenia „Kontrapunkt”.

Argumentowaliśmy, że wpis do rejestru zabytków alei i szpalerów ma na celu ochronę historycznej przestrzeni przed wycinką i niwelacją terenu (działka 2/53 w obrębie 3) w związku z planowaną budową marketu budowlanego i ochronę zabytkowego krajobrazu.

Tereny, o których ochronę prawną wnioskowaliśmy, to obszar byłego przedmieścia Frankfurtu nad Odrą stanowiący naturalne dopełnienie dawnego Stadionu Wschodniomarchijskiego projektu Otto Morgenschweisa.

Data wpisu do rej.: 9.12.2021

Nr rejestru: L-869/A

Zdjęcie: archiwum LWKZ