zabytki.org

Czarne chmury nad właścicielem Pałacu w Łęgu?

W ostatnim czasie nad właścicielem obiektu pałacowego w Łęgu zbierają się ciemne chmury. Dzięki działaniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na bieżąco inicjowanym, obserwowanym i wspieranym przez naszą Fundację, wyegzekwowana została nałożona na Spółkę MRÓZ S.A. grzywna w celu przymuszenia z powodu uchylania się od obowiązku wynikającego z Nakazu z dnia 15 października 2018 roku, będącego z kolei konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli obiektu.

Stanowiska kurhanów sprzed 5000 lat uratowane!

Ochrona stanowisk kurhanów sprzed 5 tysięcy lat w okolicach Ościsłowa, Góry i Wilczyna (pow. koniński) to jeden z dowodów, że konsekwentna praca organizacji społecznych połączonych wspólnym celem nie może pójść na marne. Nawet jeśli naprzeciw stoi ogromny kapitał, interes i polityka, to mając rację, wiedzę, strategię działania, poświęconych celowi działaczy, niezbędny budżet, to nie może się nie udać.

Przemysław Rudy

Urodził się i wychował na Podkarpaciu. Miłośnik i pasjonat architektury zabytkowej dlatego praca przy zabytkach sprawia mu wiele satysfakcji. Do tej pory realizował projekty związane z remontami obiektów zabytkowych na terenie Małopolski, Podkarpacia oraz Śląska. Ma również doświadczenie i kompetencje w takich dziedzinach jak historia sztuki, badania architektury oraz techniki konserwacji i renowacji zabytków. Poza architekturą zabytkową interesuję się sztuką oraz sportem. Swoją różnorodną wiedzę umiejętnie wykorzystuje podczas pracy nad powierzonymi projektami. Jest osobą otwartą i kontaktową. Chętnie udzieli porad dotyczących prac projektowych, badawczych czy remontowych przy architekturze zabytkowej. ℹ kontakt: biuro@zabytki.org

Anna Będkowska

Mieszka w Berlinie, gdzie pracuje w firmie oferującej multimedialne rozwiązania dla muzeów.

W zakresie dziedzictwa kulturowego najbardziej interesuje ją modernizm oraz zamki. Posiada znaczne archiwum własnych fotografii architektury europejskiej i prowadzi na FB foto-blog Extreme Castle Hunters. Fundację wspiera także w prowadzeniu profilu anglojęzycznego na FB oraz drobnych pracach graficznych i UX.