zabytki.org

ADOPCJA ZABYTKÓW

Przekaż, jeśli nie potrzebujesz!

Zły stan zabytku wynika często ze specyficznych przyczyn tkwiących w sytuacji osobistej właściciela prywatnego. Dla samorządów, spółek SP i firm problemem bywa brak potrzeb lub koncepcji zagospodarowania posiadanego zabytku/-ów. Chcielibyśmy dać szansę obiektom znajdującym się w takiej sytuacji, i poprzez umożliwienie nieodpłatnego [lub za symboliczną złotówkę] przekazania nam każdego zabytku w kraju, dać im szansę na nowe życie.

Typ obiektu i stan techniczny obiektu, którym jesteśmy gotowi się zaopiekować jest dowolny. Także ruiny, zły stan techniczny, problematyczna lokalizacja, itp. Program może dotyczyć również środowiska, np. park, obszar wymagający ochrony, teren zdegradowany ekologicznie, las, użytek ekologiczny, unikalny krajobraz. Zależy nam na ochronie świadków historii i ich otoczenia. Program dotyczy: 1/ obiektów rejestrowych, 2/ wpisanych do GEZ, 3/ pozostałych wyróżniających się walorami architektonicznymi, historią, itp. Wymagane jest zwolnienie księgi wieczystej z obciążeń hipotecznych oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Naszym celem jest zatrzymanie procesu dalszej dewastacji i w zależności od stanu wyjściowego, wdrożenie odpowiednich działań odtwórczych lub upamiętniających historię danego miejsca. Propozycję adresujemy do właścicieli zabytków, dla których posiadanie nieruchomości zabytkowej stanowi uciążliwość i zbyt duże obciążenie – finansowe, czasowe, organizacyjne.

Tytuł własności umożliwi nam wykorzystanie wszystkich możliwości pozyskania środków na zabezpieczenia, remonty i wdrożenie wybranek koncepcji użytkowania.

Dla każdego obiektu stworzymy program zabezpieczenia i zachowania uwzględniający finansowanie planowanego zakresu renowacji oraz określenie jego funkcji docelowej. Propozycja ta może być traktowana niezależnie lub łącznie z naszą ofertą zarządzania nieruchomością lub wsparciem procesu jego sprzedaży.

Kontakt: biuro[@]zabytki.org lub zadzwoń: 607 709 005

Daj szansę swojemu zabytkowi!

Daj nam szansę zadbać o niego, by dać mu nowe życie – “aby przeszłość miała przyszłość!”