zabytki.org

ADOPCJA ZABYTKÓW

Przekaż, jeśli nie potrzebujesz!

Często zły stan zabytku wynika z różnorakich przyczyn tkwiących w sytuacji właściciela. Brak kapitału, pomysłów, odległość, stan zdrowia, inne ważne okoliczności w sytuacji osobistej, to wybrane, z którymi się stykamy.

Realizując misję fundacji chcielibyśmy wyjść im naprzeciw i umożliwić  nieodpłatne lub za symboliczną złotówkę przejęcie każdego obiektu zabytkowego w kraju.

Typ obiektu i stan techniczny dowolny. Także ruiny, park, obszar wymagający ochrony, las, użytek ekologiczny. Wystarczy aktualny wpis do rejestru zabytków (budynki) i zwolnienie księgi wieczystej z obciążeń hipotecznych oraz praw i roszczeń osób trzecich.

Naszym celem jest zatrzymanie procesu dalszej dewastacji i w zależności od stanu wyjściowego, wdrożenie odpowiednich działań odtwórczych lub upamiętniających historię danego miejsca.

Propozycję adresujemy do właścicieli zabytków, dla których posiadanie nieruchomości zabytkowej stanowi uciążliwość i zbyt duże obciążenie – finansowe, czasowe, organizacyjne. Kontakt: ratujemy@zabytki.org

Program dla właścicieli nieruchomości – osób fizycznych – także z zapisami spadkowymi, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz innych instytucji i jednostek szukających rozwiązania dla posiadanych nieruchomości historycznych, także tych w najgorszym stanie technicznym.
Dla każdego obiektu stworzymy program zabezpieczenia i zachowania uwzględniający finansowanie planowanego zakresu renowacji oraz określenie jego funkcji docelowej. Propozycja ta może być traktowana niezależnie lub łącznie z naszą ofertą zarządzania nieruchomością lub wsparciem procesu jego sprzedaży.

Daj szansę swojemu zabytkowi.

Daj nam szansę zadbać o niego, by dać mu nowe życie.