zabytki.org

ADOPCJA ZABYTKÓW

Adoptujemy niechciane zabytki. 

Realizując misję fundacji przejmiemy nieodpłatnie lub za symboliczną złotówkę każdy obiekt zabytkowy w kraju. Stan techniczny dowolny. Także ruiny, park, obszar wymagający ochrony, las, użytek ekologiczny. Wystarczy aktualny wpis do rejestru zabytków (budynki) i zwolnienie księgi wieczystej z obciążeń hipotecznych oraz praw i roszczeń osób trzecich. Naszym celem jest zatrzymanie procesu dalszej dewastacji i w zależności od stanu wyjściowego, wdrożenie odpowiednich działań odtwórczych lub upamiętniających historię danego miejsca. Propozycję adresujemy do właścicieli zabytków, dla których posiadanie nieruchomości zabytkowej stanowi uciążliwość i zbyt duże obciążenie (finansowe, czasowe, organizacyjne). Kontakt: ratujemy@zabytki.org
Program dla właścicieli nieruchomości – osób fizycznych – także z zapisami spadkowymi, prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa oraz innych instytucji i jednostek szukających rozwiązania dla posiadanych nieruchomości historycznych, także tych w najgorszym stanie technicznym.
Dla każdego obiektu stworzymy program zabezpieczenia i zachowania uwzględniający finansowanie planowanego zakresu renowacji oraz określenie jego funkcji docelowej. Propozycja ta może być traktowana niezależnie lub łącznie z naszą ofertą zarządzania nieruchomością lub wsparciem procesu jego sprzedaży.

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia. 

Facebook
Instagram