zabytki.org

Voluntarius znaczy dobrowolny 🔤

Bardzo zależy nam na osobach potrafiących pracować samodzielnie, z inicjatywą, kreatywnych, zdolnych do budowania własnych mikrozespołów wokół prowadzonych projektów.

Jednak nie chcemy by ktoś zrezygnował z kontaktu z nami, bo uzna, że może nie podołać oczekiwaniom. Bodźcie pewni, że jeżeli zdecydujecie się wspierać nas i zaoferować odrobinę swojego czasu i wiedzy, to z naszej strony możecie liczyć na przyjazne i pełne wprowadzenie w problematykę, wytłumaczenie celów i misji powierzonego zadania oraz wyjściową matrycę roboczą jego harmonogramu i realizacji. W każdej chwili służymy pomocą, doradztwem, burzą mózgów, dyskusją.

Każdy znajdzie u nas swoje miejsce i szansę na realizacji własnych pasji i rozwoju. ✅

🟠 Wolontariuszom oferujemy:

🔸 budowanie odpowiedzialności za swoje lokalne małe ojczyzny;

🔸 rozwój osobisty i naukę współpracy ze współpracownikami, instytucjami, urzędami;

🔸 poszerzenie kompetencji;

🔸 możliwości nawiązania trwałych znajomości i przyjaźni;

🔸 umiejętności przydatne w pracy zawodowej;

🔸 większą atrakcyjność dla obecnego lub przyszłego pracodawcy;

🔸 doświadczenie i możliwość odbycia stażu dla studentów;

🔸 jako wyraz uznania i podziękowania wręczamy podziękowania, dyplomy, wybieramy Wolontariusza Roku;

🔸 możliwość zdobywania certyfikatów;

🔸 masz możliwość aktywnego uczestnictwa w Radzie Doradczej i Programowej Fundacji;

🔸 umożliwiamy  uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach;

🔸 umożliwia zarządzanie ważnymi projektami w regionie;

🔸 wspieramy wdrażanie własnych projektów;

🔸 wystawiamy spersonalizowane i cenne zaświadczenia/rekomendacje po określonym okresie współpracy;

🔸 udział w corocznym w Zjeździe Wolontariuszy i szkoleniach regionalnych;

🔸 dodatkowe gratyfikacje w zależności od zaangażowania wg. programu dla Kandydatów „Wolontariuszu – Doceniamy i Dziękujemy” 🧡

🟠🟠 Co jest dla nas szczególnie ważne?

🔸 wrażliwość na aktualne potrzeby i wyzwania Fundacji;

🔸 zaangażowanie w powierzone zadania, poczucie odpowiedzialności za ich możliwie najlepsze wykonanie;

🔸 samodzielność, otwartość na innych ludzi i na naukę;

🔸 chęć rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń, kompetencji, odwaga w podejmowaniu wyzwań;

🔸 inicjatywa w realizacji celów w ramach powierzonego projektu i  regionu;

🔸 znajomość i świadomość misji, celów, aktualnie realizowanych programów, potrzeb, aktualnych działań i pilnych wyzwań – podzielanie ich;

🔸 dbanie o dobry wizerunek Fundacji;

🔸 aktywność i pomocniczość na grupie roboczej – komentarze, wyrażanie własnych opinii, aktywność – na to liczymy!;

🔸 działanie jako e-wolontariusz: niesłychanie ważna jest systematyczność i responsywność. Bieżące opowiadanie na maile, prowadzenie powierzonych zadań w sieci, udostępnianie materiałów i treści w dostępnych Tobie grupach, stronach i blogach. Zgłaszanie sytuacji krytycznych i szans realizacji celów i rozwoju organizacji.

🔸 Partnerski wkład w prace całego zespołu. Okazywanie szacunku, wsparcia, życzliwości i motywowanie pozostałych wolontariuszy.

🔸 czynny udział w corocznym Zjeździe Wolontariuszy;

🔸 wspieranie Fundacji 1% podatku i w miarę możliwości stałą miesięczną kwotą;

🟠🟠🟠  Chcemy, abyś Ty był dla nas, a my dla Ciebie. Jeśli masz pomysł, wystarczy jedna rozmowa–każda sugestia jest mile widziana. Możesz liczyć na naszą pomoc. Jeśli z jakichś powodów czujesz, że nie radzisz sobie z powierzonymi zadaniami, nie bój się poinformować o tym swojego Koordynatora. Dobra komunikacja i przepływ informacji to podstawa wszelkich prac zespołowych.