zabytki.org

2021 Europejski Rok Kolei

Komisja Europejska i Parament Europejski ogłoszają rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei:
http://industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail

Koleje i trakty i tramwajowe, budynki, infrastruktura i pojazdy są ważnym zabytkiem przemysłowym. Niestety w wielu krajach te zabytki są opuszczone, niszczeją i rdzewieją. Stare stacje i warsztaty kolejowe popadają w ruinę albo są wyburzane mimo, że mogłyby zostać odnowione w dość prosty sposób. Zniszczone pojazdy są przechowywane w złych warunkach na kolejowych cmentarzyskach w różnych lokalizacjach w Europie, nieużywane żelazne mosty kolejowe rdzewieją, albo są usuwane, czy sprzedawane na złom. Zabytki pozostające pod pieczą wolontariuszy są zagrożone w związku ze spadkiem dochodów w wyniku pandemii.

Przygotowując się  Europejskiego Roku Kolei #EFAITH, Europejska Federacja Stowarzyszeń na Rzecz Dziedzictwa Przemysłowo-Technicznego rozpoczęła kampanię mającą na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo utraty zabytków kolejowych. Kampania  ta jest także wspierana przez Europejską Federację Muzeów i Turystycznych Dróg Kolejowych. Celem jest zgromadzenie ogólnych danych na temat zagrożonych zabytków kolejowych w krajach członkowskich Rady Europy. Dane te zostaną przekazane do instytucji europejskich i do władz krajowych w 2021 r. Dodatkowo chcielibyśmy zaapelować do stowarzyszeń i obywateli krajów członkowskich, aby pracować razem na rzecz zachowania i rewitalizacji tej spuścizny. Aby wspierać się nawzajem, nawet ponad granicami.

Obecnie przygotowywana jest baza danych zagrożonych zabytków kolejowych. Kwestionariusz dostępny jest w 6 językach pod adresem http://industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail/ENDANGERED   . Zarówno osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia mogą go wykorzystać do zgłaszania zagrożonych zabytków kolejowych.

Prosimy o wypełnianie kwestionariusza oraz o  przekazywanie dalej tej wiadomości i kwestionariusza do wszystkich, którzy mogą dołożyć swoją cegiełkę. Pierwsza, wstępna lista ogłoszona zostanie na przełomie czerwca i lipca br.