zabytki.org

2021 Europejski Rok Kolei

Koleje i trakty i tramwajowe, budynki, infrastruktura i pojazdy są ważnym zabytkiem przemysłowym. Niestety w wielu krajach te zabytki są opuszczone, niszczeją i rdzewieją. Stare stacje i warsztaty kolejowe popadają w ruinę albo są wyburzane mimo że mogłyby zostać odnowione w dość prosty sposób. Zniszczone pojazdy są przechowywane w złych warunkach na kolejowych cmentarzyskach w różnych lokalizacjach w Europie, nieużywane żelazne mosty kolejowe rdzewieją, albo są usuwane czy sprzedawane na złom. Zabytki pozostające pod pieczą wolontariuszy są zagrożone w związku ze spadkiem dochodów w wyniku pandemii.

Youtuber

Lubisz występować? Chcesz pomóc organizacji społecznej ratującej dziedzictwo? Realizacja naszej misji potrzebuje i warta jest promocji. Co najmniej cztery wydarzenia w roku są dobrą okazją do nakręcenia kilkuminutowego materiału. Poszukujemy osoby lub osób, które dobrze czują się przed kamerą na swoim telefonie, są kreatywne w poszukiwaniu scenerii, motywu, wykonania i opracowania materiału na nasz kanał … Czytaj dalejYoutuber

PRAWNICY

PRAWNIcy Kluczowym aspektem naszej działalności są prawne i administracyjne interwencje na rzecz  zabytków. Reagujemy w najtrudniejszych przypadkach, najczęściej gdy: właściciel nie wywiązuje się przez wiele lat z obowiązku dbania o należyte zabezpieczenie stanu technicznego i substancji zabytkowej; właściciel lub jego miejsce stałego pobytu nie są znane; właściciel przebywa za granicą; właściciel jest w upadłości (w … Czytaj dalejPRAWNICY

RZECZNIK PRASOWY

RZECZNIK PRASOWY Wierzymy, że nasze cele i działalność zasługują na właściwe odnotowanie w świadomości społecznej. Ważną rolę w tym zakresie może odegrać rzecznik prasowy. Kreowanie właściwego wizerunku organizacji, uczestnictwo w dyskusjach medialnych i  debatach publicznych, organizacja konferencji prasowych to wyzwania, które oferujemy. W związku z tym poszukujemy dziennikarzy zainteresowanych i dobrze zorientowanych w obszarze kultury … Czytaj dalejRZECZNIK PRASOWY

ASYSTENT PROGRAMOWY

ASYSTENT PROGRAMOWY Bieżąca ocena realizowanych programów i strategii oraz ich modyfikacja i wzbogacanie to ważny przyczynek do skuteczności naszych działań. Poszukujemy osoby znającej zasady zarządzania strategicznego, ich wdrażania oraz dużą wiedzą dotyczącą funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków. Mile widziane osoby z wykształceniem lub pasją związanymi z kulturą, zabytkami, sztuką, które dysponują wolnym czasem, mają … Czytaj dalejASYSTENT PROGRAMOWY

OPIEKUN PARTNERÓW

OPIEKUN PARTNERÓW Program Partnerski to nasz instrument wsparcia dla właścicieli zabytków. Uczestniczy w nim obecnie 30 obiektów z całego kraju. Poszukujemy osoby, która pomoże nam lepiej przygotować i realizować współpracę z nimi. Dobre rozpoznanie ich potrzeb i specyfiki, przygotowanie wspólnych wydarzeń, zasad współpracy, popularyzacja, wymiana doświadczeń, zapraszanie nowych partnerów, to główne wyzwania na tym stanowisku. … Czytaj dalejOPIEKUN PARTNERÓW

REDAKTORZY – TWÓRCY TREŚCI – GRAFICY

REDAKTORZY – TWÓRCY TREŚCI – GRAFICY(CAŁA POLSKA) Chcemy być blisko zagrożonych zabytków i okoliczności, które ich dotyczą. Chcemy relacjonować je publiczności w regionach, w których się znajdują. Dlatego dla każdego województwa prowadzimy profil facebookowy mający charakter monitoringu zabytków. W sposób ciągły poszukujemy osób gotowych podjąć się roli ich administratorów lub współredaktorów. Idealni kandydaci, to osoby … Czytaj dalejREDAKTORZY – TWÓRCY TREŚCI – GRAFICY

OPIEKUN WOLONTARIATU

OPIEKUN WOLONTARIATU Współpracujemy z ok. 10 wolontariuszami z całego kraju. Poszukujemy osoby o cechach lidera, która po dobrym poznaniu naszych działań i celów potrafi dobrze zmotywować obecnych i pozyskać nowych wolontariuszy oraz dobrze rozeznać ich indywidualne oczekiwania dotyczące współpracy z nami. Oferujemy możliwość współdziałania ze wspaniałymi ludźmi! Bądź osobą kreatywną, życzliwą, umiejętnie wykorzystującą dostępne komunikatory.  … Czytaj dalejOPIEKUN WOLONTARIATU