Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Inne

Klasztor Kapucynów w Winnicy na Ukrainie

Fundatorem klasztoru i kościoła kapucynów w Winnicy był starosta winnicki pułkownik Rzeczy Pospolitej Ludwik Kalinowski (1680-1765). On sprowadził kapucynów do Winnicy w roku 1745. Wówczas w Winnicy już istniały dwa klasztory katolickie – klasztor jezuitów, którzy prowadzili parafię winnicką i kolegium oraz klasztor dominikanów. Te dwa klasztory były obwarowane murami. Kapucyni wybrali miejsce nieopodal, jednak poza murami, na wzgórzu koło lasu przy drodze prowadzącej z Winnicy do Latyczowa. Kapucyni bardzo często wybierali miejsca poza murami miejskimi, aby uniknąć zgiełku miasta oraz być bliżej ubogich, którym posługiwali.

Pałac Gołuchowskiego XVI w. Strusow , Ukraina

14.02.2017r. - Obiekt zgłoszony przez Mariję F.

Zespół pałacowo-parkowy w Podhorcach koło Stryja

Zespoły pałacowe można często spotkać podróżując po Ukrainie. Galicja ma najwięcej miejsc dziedzictwa kulturowego, m in. zabytki architektury wraz z przyległymi parkami krajobrazowymi. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zespół pałacowo-parkowy znajdujący się we wsi Podhorce, na terenie rejonu stryjskiego, w obwodzie lwowskim. Wieś Podhorce znajduje się 8 km od Stryja, nad rzeka Żyżawą. Dogodne położenie geograficzne sprzyjało prowadzeniu wykopalisk, odkrywek i badań archeologicznych na tych terenach od dłuższego czasu. Badania archeologiczne potwierdziły, że ziemie stryjskie byli zasiedlone jeszcze podczas mezolitu (12-7 tyś. lat p.n.e.). Obszar ten był miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych związanych z tworzeniem ukraińskiej i polskiej tożsamości narodowej. Wieś była wzmiankowana po raz pierwszy w dokumentach z XV wieku. W tym miejscu powstały wówczas potężne fortyfikacje średniowieczne.

Stebnik, historia pewnej fabryki soli

Architektura postindustrialna jest najmniej zbadana i najbardziej zagrożona z punktu widzenia ochrony zabytków na Ukrainie. Warzelnia soli jadalnej „Salina” w Stebniku było jednym z najlepszych przedsiębiorstw austriacko-polskiego okresu na Zachodniej Ukrainie. Budynek łączył w sobie funkcję produkcyjną, warzenia soli potasowej, ale także ratusza, na którym był umieszczony główny zegar miejski, a balkon służył za miejsce głoszenia przemówień i komunikatów. Sala centralna była wykorzystywana na organizację koncertów.

Ukraina Incognita

Polecamy profil na Facebook’u ukazujący najpiękniejsze, często mało znane miejsca na Ukrainie.

Ukraina: kultura i środowisko. Szukamy współpracowników – wolontariuszy

Działamy w obszarze ochrony zabytków i środowiska naturalnego. Chcielibyśmy nawiązać współpracę z organizacjami, uczelniami, instytucjami związanymi z nasza misją na Ukrainie. Poszukujemy osoby, która podjęłaby się koordynacji wszelkich działań zmierzających do nawiązania takich kontaktów oraz potrafiłaby nimi sprawnie zarządzać. Wymagana jest pewna orientacja i zainteresowanie tematyką współpracy przez osoby zgłaszające się. Wspólne projekty, wymiana doświadczeń. Zajęcie w oparciu o pracę w domu, jednak preferujemy osoby z Poznania lub okolic. Oczekujemy zaangażowania, umiejętności pracy samodzielnej, budowania relacji, bardzo dobrej znajomości języków ukraińskiego i rosyjskiego i dla nie Polaków języka polskiego.

Żółkiew

Żółkiew - miasto na Ukrainie, 35 kilometrów od granicy z Polską, w obwodzie lwowskim. Było jednym z najważniejszych miejsc w życiu Jana III Sobieskiego. Król spędził tu dzieciństwo i lata młodzieńcze, a w późniejszym czasie – przed budową pałacu w Wilanowie - uczynił z zamku żółkiewskiego pierwszą rezydencję królewską, zwaną słusznie „Małym Wawelem”. Miasto powstało w 1594 roku z inicjatywy hetmana Stanisława Żółkiewskiego pradziada Jana Sobieskiego. Leży na Roztoczu Wschodnim, nad Świną.