Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Program Partnerski

Czym jest Program Partnerski (PP)?


To instrument pomocowy skierowany do właścicieli nieruchomości historycznych, którzy aktywnie i realnie dbają o swój obiekt. To również propozycja dla tych, którzy z różnych względów nie mogą bezpośrednio i na co dzień zajmować się swoją nieruchomością. Brak środków, koncepcji, niezgodność z główną działalnością właściciela, odległość dzieląca siedzibę właściciela od jego nieruchomości, itp. okoliczności mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.

Chcemy być ogniwem niwelującym różnego rodzaju przyczyny degradujące stan techniczny obiektu partnerskiego.

Kto może w nim uczestniczyć?

I. Osoby fizyczne, firmy, samorządy i jednostki samorządowe, stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, zarządcy i administratorzy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, itp. Jedynym wyłączeniem są organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego.

II. PP dotyczy obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ, 2. których wpisy są planowane lub w trakcie procedury, 3. o walorach i spełniające kryteria zabytku.

Formy wsparcia:

FINANSE I ZARZĄDZANIE:

1. pozyskiwanie dodatkowych dochodów (subkonto w zbiórce 1% i dla darowizn, rejestracja zbiórek publicznych, zbiórki crowdfundingowe). Prowadzenie rejestru wpłat.

2. doradztwo ekonomiczne: wskazywanie potencjału dochodowego nieruchomości, opracowanie programu wdrożenia oraz trwałego wykorzystywania. Dotyczy każdej nieruchomości, niezależnie od stanu technicznego.

3. konsultacje i programy naprawcze dla obiektów czynnych (muzea, pensjonaty, produkcja, pojazdy, itp.): optymalizacja dochodów i kosztów, właściwa kategoryzacja i jakość obsługi, opracowanie pełnego katalogu produktów i usług, zarządzanie personelem, skuteczny marketing i promocja. Inne wg. potrzeb Partnera.

4. budowanie wartości nieruchomości, promocja obiektu, jego historii, oferty komercyjnej i potencjału

5. wsparcie procesu sprzedaży nieruchomości

6. zarządzanie nieruchomością w imieniu właściciela

7. korzystanie z naszych instrumentów promocji, np.: identyfikacja wizualna (ulotka, tablica zewnętrzna, baner, kod QR), media społecznościowe

      8. działalność odpłatna w waszym imieniu, jeżeli sami nie możecie jej prowadzić  

DORADZTWO I PARTYCYPACJA:

      1. usługi prawne

      2. porady konserwatorskie

3. uświadomienie znaczenia i potencjału posiadanego obiektu

4. udział w postępowaniach przed urzędami

5. opracowanie historii i dziejów obiektu

6. „Tydzień dla Dziedzictwa” – udział w cyklu imprez i wydarzeń w kwietniu każdego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

7. informowanie o dostępnych dofinansowaniach ogólnopolskich i regionalnych

8. pomoc przy wypełnianiu wniosków, udział fundacji jako partnera projektów

9. organizacja kampanii medialnych i konferencji prasowych, PR

10. korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk

11. dostęp do wiedzy i sprawdzonych rozwiązań dot. zabytków

12. udostępnianie naszych uprawnień OPP

13. kodeks dobrych praktyk

14. bezpośredni kontakt do opiekuna i osób zarządzających fundacją - szybkie reagowanie na zdarzenia 

      15. ochrona prawna w granicach umocowania

      16. Przedstaw nam swój specyficzny problem - postaramy się znaleźć rozwiązanie. 

* Opłata roczna 110 zł + 23% PTU na podstawie faktury.

* Udział procentowy fundacji w efekcie zbiórki 1% ustalamy indywidualnie na podstawie pisemnego porozumienia. 


Kontakt i informacje: tel. 61 823 37 18 / 695 662 123 lub mail: biuro@zabytki.org

Partnerzy