Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019

Współpraca z samorządami

* zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi;

* pełna obsługa prawna;

* program „Ruina zadbana” dla obiektów w najgorszym stanie: projektowanie, wykonawstwo, udostępnianie;

* odzyskiwanie nieruchomości zabytkowych, procedury wywłaszczeniowe na rzecz samorządu, reprywatyzacje;

* koncepcje użytkowania, realizacje

* sprzedaż nieruchomości 

* obsługa "technicznego" stanowiska w ramach UG "Pełnomocnika gminy X ds. ratowania zabytku Y/ lub zespołu zabytków"

* Gminne Ewidencja Zabytków;

* Programy Opieki nad Zabytkami - gminy, powiaty;

* monitoring stanu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, ewaluacja realizowanych programów i planów;

* doradztwo przy tworzeniu m.p.z.p., lokalnych planów rewitalizacji, strategii rozwoju;

* przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja procesu tworzenia parku kulturowego lub pomnika historii;

* pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony zabytków w programach europejskich, ministerialnych oraz samorządowych;

* szkolenia z zakresu możliwości ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego;

* foldery i publikacje promujące lokalne zabytki i atrakcje turystyczne.  

* organizacja tematycznych festynów, obchodów, festiwali. Kreowanie imprez niekonwencjonalnych, wyjątkowych, międzynarodowych, wieloletnich na wyłączność.

* współpraca międzynarodowa: organizacja i pełna obsługa misji zagranicznych, wyszukiwanie, inicjowanie i nawiązywanie współpracy miast, gmin i powiatów z zagranicznymi partnerami - gminami o podobnym profilu i charakterze;

* organizacja zbiórki 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego z przeznaczeniem na cele zabytków, kultury, ochrony środowiska i pomocy społecznej współpracującego samorządu;

* marketing społeczny – konsultacje społeczne, mediacje pomiędzy mieszkańcami, wojewódzkim konserwatorem zabytków a samorządem, neutralizowanie potencjalnych konfliktów, kreowanie pozytywnego wizerunku gminy jako przyjaznej ochronie własnego dziedzictwa kulturowego;

Kontakt: tel.:61 823 37 18   mobil: 695 662 123   mail: biuro@zabytki.org