Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Anna Magdalena Radwan - Burek

Wolontariuszka

Działa w fundacji od grudnia 2015 roku. Absolwentka architektury ze specjalnością ochrony zabytków na PWR i architektury krajobrazu na UP we Wrocławiu, obecnie prowadzi własne biuro projektowe. Pisze artykuły i porady branżowe. Interesuje się zabytkami, sztuką, jej pasją jest rysowanie i malarstwo oraz dobra literatura i języki obce.

W fundacji: zajmuje się problematyką i projektami związanymi założeniami parkowymi, krajobrazem i pomnikami przyrody.