Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Ewa Niewczas

Wolontariuszka - koordynatorka regionów Mazowsze i Lubelszczyzna

Pochodzi z Wielkopolski, absolwentka polonistyki KUL, mieszka i pracuje jako nauczycielka w Warszawie. Zajmuje się projektami edukacyjnymi. Koordynuje działania fundacji w regionach lubelskim i mazowieckim. Działa w różnych kołach naukowych i wolontariatach. Interesuje się literaturą i muzyką.