Orzeł Carski z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zespół kamienic na Chlebnickiej w Gdańsku Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu 1995-2015 - 20 LAT W OBRONIE ZABYTKÓW 1% na zabytki

Piotr Pawlak

Wolontariusz

Wielunianin, historyk, regionalista. Opiekuje się naszymi projektami terenowymi, konsultuje bieżące działania. Interesuje się historią Ziemi Wieluńskiej i Kościoła Katolickiego. Prowadzi sportowy tryb życia. Angażuje się w życie społeczne regionu oraz w akcje charytatywne.