Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Piotr Pawlak

Wolontariusz - koordynator regionu Łódzkie

Wielunianin, historyk, regionalista. Opiekuje się naszymi projektami terenowymi, konsultuje bieżące działania. Interesuje się historią Ziemi Wieluńskiej i Kościoła Katolickiego. Prowadzi sportowy tryb życia. Angażuje się w życie społeczne regionu oraz w akcje charytatywne.