Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nasz zespół

Klaudia Filipczak

Wolontariuszka - koordynatorka regionu Wielkopolska klaudia@zabytki.org
więcej

Joanna Błauciak

Członkini zarządu biuro@zabytki.org
więcej

Karol Marczak

Prezes zarządu ratujemy@zabytki.org
więcej

Justyna Jemioło

Radca prawny j.jemiolo@jemiolo.com.pl
więcej

Piotr Pawlak

Wolontariusz - koordynator regionu Łódzkie
więcej

Ewa Niewczas

Wolontariuszka - koordynatorka regionów Mazowsze i Lubelszczyzna
więcej

Aleksander Klak

Wolontariusz - koordynator regionów Opolszczyzna i Kujawsko - Pomorski
więcej

Anna Salamon

Wolontariuszka - koordynatorka regionów Pomorze Zachodnie i Lubuski
więcej

Anna Magdalena Radwan

Wolontariuszka
więcej

Mateusz Zapart

Koordynator projektu
więcej

Maria Chmielowska

Koordynatorka regionu południowo – wschodniego (Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie)
więcej