Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Dwór w Kowalewie

Kowalewo

Nazwa: Dwór w Kowalewie

Położenie: Kowalewo, gm. Wiśniewo, pow. mławski, woj. mazowieckie

Rys historyczny: Wzniesiony w I poł. XIX w. W latach 30-tych XX w. właścicielką była Michalina Budzyńska. W latach 60-tych XX w. mieściła się w nim szkoła podstawowa, później wnętrza zamieniono na mieszkania.

Opis: W ostatnich latach opuszczony i podupadły. Spłonął w styczniu 2004 roku. Rozebrany za zgodą ciechanowskiego Konserwatora Zabytków dnia 17.03.2004 roku.

Stan na dziś: obiekt nie istnieje

Dopisano: 12.05.2004