Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Dworek we Włodowicach

Włodowice

Nazwa: Dworek we Włodowicach

Położenie: Włodowice, gmina Nowa Ruda, powiat Kłodzko, woj. dolnośląskie

Rys historyczny: Został wzniesiony w dolnej części wsi jako dwór renesansowy w latach 1594-1598. Po wygaśnięciu męskiej lini rodu Donynów dobra noworudzkie (wraz z Włodowicami) otrzymał Georg Stillfried von Rattenitz w 1472r. W 1586 roku dobra po swoich krewnych przejął Henryk Starszy Stillfried, który je podzielił. Włodowice Dolne otrzymał jego trzeci syn i objął Henryk Młodszy i objął tutejszy dwór. Podczas wojny 30-letniej henryk Młodszy został napadnięty przez carskich żołnierzy i uwięziony w Kłodzku. Poniesione rany sprawiły, że Henryk Młodszy zmarł, a posiadłości po nim przejął jego syn Jerzy. Kolejnym właścicielem Włodowic był hrabia Bernhard II. Zmarł on w w 1689 roku. Włodowickie dobra przeszły w ręce Stillfriedów z Drogosławiai były w ich rękach aż do XIX w. Po II wojnie światowej we dworze zamieszkali Polacy. Od 1946 roku cały budynek mieszkała oraz użytkowała rodzina Fostowiczów. Po niej wszystkie znajdujące się przy dworku budynki przejęło PGR ze Ścinawki Śerdniej. W 1993 roku majątek znalazł się w posiadaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (inaczej Agencja Rynku Rolnego, ANR).

Stan na dziś: od ok. 2006 roku dworek wraz z pozostałymi halami (pozostałe po PGR bądź po folwarku, którym był kiedyś dworek za panowania rodu Magnis) popada cały czas w ruinę.

Opis stanu prawnego: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (inaczej Agencja Rynku Rolnego, ANR)

Dopisano: 07.03.2013 

Zgłosiła: Patrycja Pogorzelec


wlodowice