Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Ratujemy zamek w Ratnie Dolnym – zobacz, co zrobiliśmy w 2015 roku

2016-02-04

Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu naszej interwencji w sprawie zamku w ubiegłym roku. Już trzeci rok piszemy, wnioskujemy, przedkładamy, spotykamy się …, a Państwo ciągle nie widzicie efektu w postaci rusztowań i innych oznak prac naprawczych i zabezpieczających. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i przyjęcie zapewnienia, że naprawdę robimy, co w naszej mocy. Bardzo nam zależy, żeby ten piękny zabytek zdążyć uratować. Mamy nadzieję na zrozumienie naszych intencji i argumentów ze strony wszystkich osób, urzędów i instytucji, które mogą mieć wpływ na pozytywne załatwienie naszych wniosków w sprawie uratowania zamku. Naszym zdaniem konieczne jest zbudowanie dobrze współpracującej koalicji na rzecz rozwiązania przyczyn, które leżą u podstaw obecnego, krytycznego stanu tego zabytku.

Dziedzictwo poklasztorne Śródki - kompleksowy projekt rewitalizacji Wzgórza Reformatów w Poznaniu

2016-01-18

Wzgórze Reformatów: zabudowania poklasztorne i kościół parafii polsko-katolickiej pod wezwaniem św. Kazimierza Najbardziej kompleksowy projekt realizowany przez Fundację Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Obejmuje zarówno renowację elementów zabytkowych, rewitalizację wirydarza klasztornego, działania edukacyjne, promocyjne, jak i organizujące tereny zielone i całość przestrzeni tego miejsca.

Zaproszenie do wspópracy

2015-11-26

Właścicieli obiektów zabytkowych zapraszamy do przystąpienia do programu partnerskiego, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na cele partnera oraz inne zadania z zakresu ochrony zabytków.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach dotacji udzielanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015-10-13

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków”

Dołącz do nas!

2015-09-21

Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie, Śląskie – poszukujemy współpracowników