Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Fundusze na ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

2016-11-09

MKiDN w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów „Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Pamiętajcie o najważniejszych kryteriach składania i oceny wniosków:

Targi Dziedzictwo - doroczne spotkanie branży konserwatorskiej

2016-09-07

Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego.

Dziedzictwo protestanckie w Orzeszkowie

2016-09-07

Zapraszamy na pierwszy dzień warsztatów "Dziedzictwo protestanckie w Orzeszkowie: odkrywanie zapomnianej karty historii"!

Pałac Kotulińskich w Czechowicach Dziedzicach na sprzedaż.

2016-06-22

Ta okazała nieruchomość oferuje miejsca noclegowe, konferencyjne, restaurację i wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Pałac pochodzi z XVIII wieku, a jego wnętrze zostało urządzone z wielką starannością. W otaczającym parku, założonym przez ogrodników 200 lat temu, znajduje się okazały drzewostan, a od frontu rosną zabytkowe lipy drobnolistne. Całość posadowiona na blisko 1,5 hektarowej działce. Cena wywoławcza wynosi 6,9 mln złotych netto. Termin złożenia pisemnej oferty to 8 lipca br. Poniżej publikujemy szczegóły i warunki przetargu nieograniczonego. Polecamy uwadze inwestorom poszukującym funkcjonującego biznesu w obiekcie historycznym, na południu Polski. Zainteresowanych, jak wygląda pałac i jakie funkcje pełni, zapraszamy na stronę: www.palackotulinskiech.pl

Początki ochrony zabytków w Polsce

2016-02-29

Pierwsze udokumentowane zainteresowanie ochroną zabytków na ziemiach Polskich pojawia się na przełomie XVII i XVIII w. Ważną publikacją staje się wtedy „Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum” sarmaty Szymona Starowolskiego z 1655 roku. W tym czasie pojawia się chęć ratowania zabytków gotyckich Wystarczy wspomnieć inwentaryzacje K.Zubowskiego w formie rysunków. W 1800 roku księżna Izabela Czartoryska założyła muzeum w Puławach w celu zachowania dla przyszłych pokoleń zabytków kultury i sztuki. Koło 1820 roku upowszechniły się poglądy o potrzebie ratowania zabytków, a koło 1830 roku powstały ogólnopolskie założenia dotyczące restaurowania Wawelu. Gdańsk jako pierwsze miasto w 1828 r. przygotowuje listę obiektów godnych zachowania, co pozwala aż do 1945 r. uratować wiele domów patrycjuszowskich. W latach 1838-40 trwają prace przy Barbakanie. W 1850 r. powstał w Krakowie Komitet Archeologiczny. Następnie koło 1897 roku powstaje Towarzystwo Miłośników i Historii Krakowa. Wśród znanych restauratorów Krakowa należy wspomnieć o Chrystianie Piotrze Aignerze. Ponadto pod koniec XIX wieku powstał pierwszy urząd konserwatora w Galicji Zachodniej. Z kolei w zaborze pruskim faworyzowano budownictwo średniowieczne, obronne, np. zamek Malborski. XIX wiek obfituje więc w liczne publikacje, inwentaryzacje oraz ogromny wzrost zainteresowania zabytkami i patriotyzmem.