Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Wiatrak typu Koźlak w Pępowie Dawny zakład psychiatryczny w Owińskach Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pałac w Dargosławiu

Nowości

Zamość: rewitalizacja starówki na finiszu

2014-03-26

Dobiega końca rewitalizacja zamojskiej Starówki. Rozpoczęła się w 2004 roku konserwacją kamieniczek staromiejskich, a kończy na odbudowie i adaptacji obiektów fortecznych. Inwestycje zwieńcza budowa nowoczesnego Muzeum Fortyfikacji i Broni. Prace pochłonęły ponad 166 mln zł, z czego 120 milionów to środki zewnętrzne – unijne i z funduszy norweskich.

Zabytek Zadbany 2014

2014-03-24

W styczniu pisaliśmy o konkursie zainicjowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zamierza wyłonić najbardziej zadbany i regularnie konserwowany obiekt wpisany do rejestru zabytków. Konkurs ma na celu zachęcanie i promowanie opieki nad dziedzictwem narodowym. Termin zgłaszania obiektów minął 5 lutego i komisja opublikowała już nominowane zabytki. Łącznie zgłoszono 75 wniosków, które Narodowy Instytut Dziedzictwa podzielił na poszczególne województwa i kategorie. Informacje zaczerpnięte ze strony zabytek.pl prezentują wspomniany podział oraz liczbę obiektów, które do danej kategorii zostały przyporządkowane.

Zabytkowa przędzalnia do odbudowy

2014-03-19

Konserwator nakazał odbudowę zabytkowej celowo zburzonej przez właściciela przędzalni w Mysłakowicach. - Będziemy bardzo pilnować tej sprawy, bo bezkarność rozzuchwali wszystkich, którzy w zniszczeniu zabytku widzą swój interes – zapowiada minister kultury, Bogdan Zdrojewski.

Nasza interwencja w Gmnie Strawczyn

2014-03-18

W odpowiedzi na nasze pismo skierowane do Gminy Strawczyn, uzyskaliśmy informację, że dworek w Promniku, któremu groziło wykreślenie z rejestru zabytków, należy do gminy i jest objęty programem opieki nad zabytkami. Gmina twierdzi, że zabezpieczyła obiekt przed działaniem warunków atmosferycznych. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie przywrócenia majątku dawnym właścicielom.

Walka o Zamek Tenczyn w Rudnie zakończona sukcesem

2014-03-17

Z dumą możemy oświadczyć, że działania w sprawie zaniedbanych zabytków naszego kraju przynoszą kolejne korzyści. Tym razem pragniemy pogratulować stowarzyszeniu „Ratuj Tenczyn”, które od 2008 roku walczy o odbudowę i konserwację ruin zamku w Rudnie (woj. małopolskie). Organizacja starała się o dotację finansowe na niszczący się coraz bardziej obiekt od Ministerstwa Kultury, a także o przyznanie zamkowi statusu pomnika historii. Złożony z końcem października 2013 roku kolejny wniosek zakończył się sukcesem, gmina Krzeszowice z początkiem 2014 roku otrzymała dotację w wysokości 800 tys. złotych.