Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Petycja

2012-08-08

Zachęcamy do podpisania petycji, mającej na celu ochronę konserwatorską socmodernistycznego budynku przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku. Petycję w tej sprawie można podpisać drogą elektroniczną:

http://www.petycje.pl/petycja/8824/petycja_w_sprawie_ochrony_socmodernistycznego_budynku_przy_ul._suraskiej_1.html

Budynek przy usytuowany w pierzei południowej ulicy, pomiędzy budynkiem Delikatesów PSS Społem a gmachem sądów, został wzniesiony na terenie przedwojennej dzielnicy żydowskiej w 1954 r., według projektu białostockiego architekta Jana Krutula. Ulica nosiła wówczas nazwę Wesołowskiego. Obiekt określany był potocznie Domem Prasy, ponieważ pierwotnie mieściły się w nim redakcje m.in.: dziennika „Gazety Białostockiej (później: „Gazety Współczesnej”), tygodnika białoruskiego „Niwa”, miesięcznika „Kontrasty” i tygodnika „Nasza Wieś”. Zabudowa ulicy Suraskiej, pomimo, że nie znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej, stanowi istotną część oprawy architektonicznej osiemnastowiecznego Rynku Kościuszki i związanych z nim historycznych traktów. Architektura budynku przy ul. Suraskiej 1 skomponowana w duchu socmodernizmu, mimo prostej kubicznej bryły, posiada elementy klasycyzujące, takie jak charakterystyczna attyka w formie tralkowej balustrady, ryzality, zdwojone lizeny, proste gzymsy, porte-fenetry. Pomimo przeprowadzonego w ostatnich latach remontu elewacji, obiekt w dużym stopniu zachował swój pierwotny charakter. Planowana obecnie nadbudowa (podwyższenie budynku o jedno piętro) nie tylko zmieni kształt samego budynku, pozbawiając go jego walorów historycznych i artystycznych, ale także zaburzy charakter całej południowej pierzei Rynku Kościuszki. Stanowić będzie poważną ingerencję w układzie urbanistycznym tej zabytkowej części miasta. Może też stać się niebezpiecznym precedensem do nadbudowy kolejnych kondygnacji w innych budynkach usytuowanych w sąsiedztwie rynku. Ponieważ Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna pozytywnie zaopiniowała propozycję nadbudowy budynku przy ul. Suraskiej 1, jedyną szansą na jego zachowanie w obecnym kształcie architektonicznym jest interwencja konserwatora zabytków. Zwracamy się zatem z prośbą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Andrzeja Nowakowskiego o pilne podjęcie działań idących w kierunku objęcia tego obiektu – należną mu z racji jego walorów historycznych i architektonicznych – ochroną.

Zdjęcia archiwalne ukazujące dawny Dom Prasy można obejrzeć na stronie naszego projektu "Ładniej? PRL w przestrzeni miasta": www.ladniej.uwb.edu.pl