Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Konserwator zabytków: Nowy Dwór Mazowiecki

2013-11-23

We wrześniu w Twierdzy Modlin, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski podpisali porozumienie, na mocy którego miasto przejmuje opiekę nad zabytkami znajdującymi się w jego granicach. W tym celu powoła miejskiego konserwatora.

Konserwator wojewódzki będzie miał kompetencje kontrolne nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań prowadzonych w imieniu wojewody – m.in. prawo wglądu do dokumentów oraz żądania wyjaśnień. W razie potrzeby będzie mógł wydawać zalecenia lub wystąpienia pokontrolne i wyznaczyć tryb oraz termin ich wykonania.

Podpisane w Nowym Dworze Mazowieckim porozumienie jest czwartym tego typu na Mazowszu. Wcześniej miejskich konserwatorów zabytków realizujących zadania MWKZ powołano w Warszawie, Płocku i Żyrardowie. 

Konkurs na konserwatora ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, ale urzędnik rozpocznie pracę w 2014r.

Zagospodarowanie Twierdzy Modlin jest jednym z trzech kluczowych elementów strategii rozwoju miasta, obok lotniska i dzielnicy przemysłowej - powiedział burmistrz Jacek Kowalski. Twierdza Modlin to jeden z najcenniejszych historycznych zespołów zabudowy obronnej w Polsce. Jej sercem jest XIX-wieczna cytadela, będąca najdłuższym budynkiem w Europie. Ostatnie jednostki wojskowe opuściły ją w 2000 r. Po blisko dziesięciu latach wystawiania na sprzedaż została niedawno kupiona przez firmę Kontret SA, która wcześniej w Poznaniu zaadaptowała zabytkowe koszary na biura, hotel i lofty. To samo chce zrobić z o wiele większym kompleksem koszarowym w Modlinie. Nad jej poczynaniami będzie na bieżąco czuwał nowy miejski konserwator. Twierdza Modlin to niejedyny zabytek na obszarze Nowego Dworu Mazowieckiego. Centrum miasta ma XVIII-wieczny układ urbanistyczny. Do najcenniejszych zabytków zaliczane są też: kościół pw. św. Michała z końca XVIII w. i cmentarz parafialny. Ponadto cmentarz ewangelicki i pozostałości cmentarza żydowskiego.

Mamy nadzieję, że wszystkie plany uda się zrealizować!