Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Kościół Bernardynów na Wawelu po dziesięcioletniej odnowie

2014-01-13

Aż dziesięć lat trwała konserwacja wnętrza kościoła Bernardynów na Wawelu w Krakowie. Podczas prac udało się zażegnać poważne zagrożenie całej statyki kościoła.

Kościół św. Bernardyna ze Sieny jest integralną częścią zespołu klasztornego Bernardynów. Jest to najstarsza świątynia konwentu tego zakonu na terenie państwa polskiego. Została zbudowana w latach 1453–1454 dzięki królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi i kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu.

Prace trwały od roku 2004. Prace konserwatorskie objęły swoim zasięgiem inwentaryzację wnętrza oraz sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej, ponadto odnowę prezbiterium z retabulum ołtarzowym, transeptu, naw bocznych oraz nawy głównej. Ponadto w trakcie konserwacji usunięto nawarstwienia z XIX i XX wieku, a wnętrze kościoła odzyskało kolorystykę z okresu baroku. Zabezpieczono także konstrukcję murów i kopuły świątyni.

Kościół św. Bernardyna ze Sieny jest integralną częścią zespołu klasztornego Bernardynów. Jest to najstarsza świątynia konwentu tego zakonu na terenie państwa polskiego. Została zbudowana w latach 1453–1454 dzięki królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi i kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu.

http://www.skozk.pl/aktualnosci/udana-metamorfoza-swiatyni-u-stop-wawelu.html

kosciol_bernardynow