Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Nasza interwencja w Gmnie Strawczyn

2014-03-18

W odpowiedzi na nasze pismo skierowane do Gminy Strawczyn, uzyskaliśmy informację, że dworek w Promniku, któremu groziło wykreślenie z rejestru zabytków, należy do gminy i jest objęty programem opieki nad zabytkami. Gmina twierdzi, że zabezpieczyła obiekt przed działaniem warunków atmosferycznych. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie przywrócenia majątku dawnym właścicielom.

Dworek w Promniku to obiekt wzniesiony w XVIII wieku. W latach 70. XIX wieku nabyła go rodzina Popławskich. Gospodarz wielokrotnie gościł samego Henryka Sienkiewicza będąc z noblistą w zażyłej przyjaźni. Jak wiele rodów, tak również i ten podzielił los właścicieli podobnych obiektów – Popławscy w czasie II wojny światowej zmuszeni byli opuścić swą posiadłość.

Przez pewien czas po wojnie w dworku mieściły się mieszkania socjalne. Do niedawna obiektowi groziło wykreślenie z rejestru zabytków. Gmina zdawała się robić wszystko, aby uniknąć problemu chcąc zrzec się prawa do posiadania dworku, jednak Ministerstwo Kultury konsekwentnie odrzucało wniosek.

promnik_dwor