Pałac Podwilcze k/ Białogardu Pałac w Otoku woj. Zachodniopomorskie Pałac Myśliwski w Mojej Woli Pojazdy zabytkowe Zabytki techniki Zamek w Ratnie Dolnym Tydzień Dla Dziedzictwa 2019
Udostępnij artykuł na facebook'u

Uwolnienie zawodu konserwatora zabytków

2014-03-31

Zaproponowana w 2012 roku przez Jarosława Gowina reforma deregulacji zawodów od początku 2014 roku powoli wchodzi w życie. Według danych statystycznych Polska ma największą liczbę stanowisk regulowanych – ponad 380.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało uwolnienie 239 z nich, w tym poddanie deregulacji około 160 (architekt, urbanista, makler papierów wartościowych) spowoduje, że łatwiej będzie można się o nie ubiegać i nie będzie to związane z odbywaniem niepotrzebnym szkoleń i praktyk, dla około 90 z nich pozostanie dodatkowy egzamin, który trzeba będzie zdać pod koniec studiów, natomiast pozostałe 70 profesji będzie można wykonywać bez konieczności zdobywania dodatkowych uprawnień, np. przewodnik, pośrednik nieruchomości. Z jednej strony ma to pomóc młodym Polakom znaleźć pracę po studiach, zmniejszyć bezrobocie oraz – jak zakłada Minister – podnieść jakość usług. Z drugiej strony zawody te przestaną być konkurencyjne i może nam grozić fala źle przygotowanych fachowców, a także niższe płace. Nie mniej jednak należy uznać za absurdalny fakt, że do niedawna zawód bibliotekarza musiał być poprzedzony specjalnymi kursami zwłaszcza, że nie jest to stanowisko szczególnie opłacalne. W październiku zeszłego roku trafiła do sejmu lista kolejnych 91 zawodów, które miały ulec deregulacji.

Nas najbardziej interesuje fakt, że znalazł się wśród nich zawód konserwatora zabytków, który nie będzie już objęty dodatkowymi certyfikatami. Jest to informacja wielce niepokojąca, ponieważ już obecnie konserwatorzy nie cieszą się raczej dobrą sławą jeżeli chodzi o faktyczną ochronę zabytków. Obawiamy się zatem, że dodatkowe obniżenie standardów i wymagań wobec wiedzy konserwatorskiej będzie wiązać się z brakiem gruntownego przygotowania teoretycznego, a co za tym idzie, ucierpią na tym zabytki.